Článek: 1303 | Naposledy změněno: 09.05.2013

Číselníky podmnožin zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Číselníky zvířat | Vytváření nových podmnožin |


Číselníky podmnožin slouží k vytváření skupin (podmnožin). Skupiny je pak možné využívat pro filtrování dat v nahlížecích aplikacích (Čísla zvířat *3398, Prohlížení pohybů zvířat *3394, Karta zvířat *3698,...) nebo v sestavách (IQ Pohybů, IQ Čísel zvířat,...).


 

 

Existující číselníky podmnožin zvířat:

 • Podmnožiny stájí (*185)
  • Umožňují vytvářet skupiny stájí dle hospodářství, zootechniků, středisek, atp.
 • Podmnožiny druhů zvířat (*191)
  • Umožňují spojit druhy zvířat do určitých celků (např. telata, zvířata v základním stádě, masný skot,...).
 • Podmnožiny druhů pohybů (*197)
  • Umožňují vytvářet skupiny pohybů zvířat (prodeje, nákupy, úhyny, atp.).
 • Podmnožiny čísel zvířat (*3314)
  • Umožňují vytvářet specifické skupiny jednotlivých zvířat

 

Vytváření nových podmnožin (návod +1699)

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    09.05.2013    | Článek:    1303    |     www.WinFAS.cz