Článek: 1275 | Naposledy změněno: 25.01.2017

Posun odpočtu na přelomu roku (platí od 2015)

Doklady v posunu DPH se do nového roku převedou automaticky (pomocí převodu účetních knih).

 • uhrazené i neuhrazené faktury
 • Nyní musíte pouze účetně přeúčtovat posun DPH. 

 

 Podklad dokladů v posunu DPH

 • IQ DPH EU (Sestavy - Účetnictví - DPH)
 • Šablona posun odpočtu
 • sestavu si zobrazíte ve staré firmě s datumy ledna nového roku (1.1.aktuální rok - 31.1.aktuální rok)
 • po převodu UK si tuto stejnou sestavu zobrazíte v aktuální (nové) firmě (1.1.-31.1.)

Přeúčtování DPH na konci starého rok 

 • Obecný doklad (*1019)
 • Účtování: 385343/343385
 • 343385 přejde do nového roku jako všechny ostatní analytiky 343 - na účet 343900 (pokud máte nastaveno)
 • Pokud chcete přesné srovnání analytik, místo účtu 343385 použijete jednotlivé analitiky 343.
 • V tomto dokladu tabulku DPH NEZAPISUJETE.

Přeúčtování DPH na začátku nového roku

 • Obecný doklad (*1019)
 • Účtování: 343xxx/385343
 • Na straně MD použijete analytiky účtů pro jednotlivé sazby DPH na vstupu
 • Do tabulky DPH nic NEZAPISUJETE 

NEZAPOMEŇTE: 
Daňové doklady z plateb v posunu DPH se zaúčtují automaticky pomocí převodu počátečních stavu ! 

Firmy společnosti Agrofert používají účet 343018100, místo 385.

Příklad pro firmy AGF:

Doklad v posunu DPH z prosince do ledna. DPH zaúčtováno v prosinci na 343011061 … částka 5000,- MD 

 • Přeúčtujete do dalšího roku pomocí účtu 343018100: 343018100/343011061 
 • Na začátku nového roku opět přeúčtujete zpět:343011061/343018100

Dříve se místo 343018100 používal účet 385000343, ale ten potom způsobuje rozdíl v IM04.

 

Starý postup platný do 2014

Tisk dokladů, kterých se týká posun odpočtu na přelomu roku

 • IQ DPH EU (Sestavy - Účetnictví - DPH)
 • Šablona posun odpočtu, datumy 1.1.aktuální rok - 31.1.aktuální rok

Přeúčtování DPH na konci starého roku

 • Obecný doklad (*1019)
 • Účtování: 385343/343385
 • 343385 přejde do nového roku jako všechny ostatní analytiky 343 -na účet 343900.
 • Pokud chcete přesné srovnání analytik, místo účtu 343385 použijete jednotlivé analitiky 343.
 • V tomto dokladu tabulku DPH NEZAPISUJEME

Přeúčtování DPH na začátku nového roku

 • Obecný doklad (*1019)
 • Účtování: 343/385343 ... na straně MD použijeme analytiky účtů pro jednotlivé sazby DPH na vstupu. 
 • Při zápisu dokladu odškrtneme zaškrtávátko DPH Prodej.

 

 • Klikneme na tlačítko DPH. Doplněním tabulky DPH se částka předá do přiznání nového roku.


 • Řádky v tabulce DPH jsou číslovány automaticky. Pokud prohodíte nějaké z následujících údajů nebo se vás vůbec netýkají (např. odečet daňového dokladu z platby), změní se i číslování. To je v pořádku, číslování v obrázku je pouze pro ukázku.
 • Řádek D1 - V prvním řádku tabulky DPH přepíšeme částku na Daň, kterou přesouváme z minulého období.  (Pro 20% sazbu - doplnit datum platnosti sazby).
 • Řádek D2 - Posun odpočtu pro sníženou sazbu
 • Řádek D3 - Pokud jste měli posun u daňových dokladů z plateb, pak se Vám přenese automaticky do evidence DPH. Proto jej v této tabulce musíte odečíst.
 • Řádek D4 - Poslední řádek - kódem 90 dorovnáme kontrolu do nuly a uložíme.

 

Daňový doklad z platby na přelomu roku, který jde do posunu DPH:

Tento doklad se automaticky převede do nového roku. Analytika účtu 343 se Vám přeúčtuje na analitiku pro finanční úřad (pokud máte nastaveno). Daň. doklad z platby tedy musíte přeúčtovat! Nevyplňujete zde tabulku DPH.

 

                    Tento návod nepoužívejte během roku!

                    Posuny během roku se provádí pouze účetně (nevyplňujete tabulku DPH). 

Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    25.01.2017    | Článek:    1275    |     www.WinFAS.cz