Článek: 1131 | Naposledy změněno: 19.12.2017

DPH - přenesení daňové povinnosti 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | DPH 


 

Základní informace:

 • Přenesení daňové povinnosti  – dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.
 • Týká se odpadů, stavebních a montážních prací, zlata, obilovin, kovů, mobilních telefonů a  dalších.
 • Nyní je zahrnováno do Kontrolního hlášení – nahradilo původní evidenci

 

Pro aplikace Závazky, Pohledávky a Pokladna

Tabulka DPH (mimo aplikaci Obchodník)

Pokud se použije  kód DPH přenesení daňové povinnosti, pak na okně DPH se zviditelní tlačítko Rev_char
 

Pro závazky

 

Pro pohledávky

 pohledávky
 

 Okno Parametry Evidence §92 (vyvoláno z tabulky DPH) – viz předchozí obrázky

 
Zápis do položkové evidence – program hlídá rozpis částky do nuly v případě fakturace více druhů na jednou.
 
 • Částka : bez DPH – tato částka jde do KH
 • Množství : v dané MJ  – již není povinné
 

Upozornění viz. obrázek níže : toto upozornění program vygeneruje pokud nezapíšete SKP kód v okně Parametry po zmáčknutí tlačítka Reverse_charge - upozornění potvrdíte tlačítkem Ano a SKP kód plnění dopořídíte - pokud SKP kód nedoplníte doklad se správně nepromítne do KH!!!

upozornění
 
 

Pro aplikaci Obchodník

Číselník fakturačních položek (*2201):

 • U položky u kterých je režim přenesení si uložte údaj SKP – kód plnění dle přílohy č. 6 zákona o DPH.
 • Pokud používáte číselník fakturačních položek, pak musíte tento údaj vyplnit pro všechny položky, které připadají v úvahu.
 • Údaj je přebírán do Obchodníka a to i při importech.
 
Číselník fakturačních položek (*2201)

 

Okno pořízení fakturačních položek (*210):

 Do dat pro Kontrolní hlášení se zápis dostane jen tehdy, když :

 • Má údaj vyplněný správný kód 
 • Kód daně odpovídá samovyměření dodavatele či odběratele
 • Faktura je zaknihovaná (předaná do účetnictví)
 • Co se týká jednotek – již nejsou povinnou náležitostí – nepřenáší se do KH

Okno pořízení fakturační položky v aplikaci *210 Obchodník 

 

Dodatečné opravy či doplnění kódů plnění

V aplikaci *1015 je možné cokoliv opravit - po vybrání šablony a tlačítka uprav. Dodatečně lze použít i tlačítko  Rev_char

 

Pro modul Zásoby

Položky, kterých se týká přenesení daňové povinnosti, je třeba nejprve označit v Číselníku položek ZVS (*8718) viz návod +1640 - Zásoby přenesená daňová povinnost  

 V aplikaci Příjem/výdej (*8720) není třeba kvůli §92a nic nastavovat. Pokud jsou splněny podmínky pro přenesení daňové povinnosti, tj. jedná se o dva tuzemské plátce DPH a na dokladu se použije položka s příznakem pro samovyměření, je při pohybu položky automaticky přiřazen patřičný kód DPH s nulovou sazbou určený pro příjem resp výdej dle §92a.

 
Na čtvrté záložce je údaj „Kód harm.syst.pro §92a“, kam se z položky přenáší rozlišující kód. Pokud se jedná o výdej s předáním do Obchodníka, je tento údaj předáván i tam.

  

Přehled a kontrola k přenesení daňové povinnosti

 • V IQ DPH EU vyberete šablonu dle toho který oddíl KH chcete zkontrolovat 

  

 

Pro příslušné kódy daně by měl být rozdíl nulový.
Pokud není rozdíl nulový, je něco zadáno špatně…je potřeba zjistit co a opravit to – např. není zadán kód plnění 

 

 
 

Nastavení hlídání limitů plnění

 V IS WinFAS si můžete nastavit, aby vám program hlídat limity plnění viz. návody níže

pro zásoby budete postupovat dle návodu +1640

pro obchodníka přes fakturační položky návod +1689 
DPH - rozcestník
 
 
Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    19.12.2017    | Článek:    1131    |     www.WinFAS.cz