Článek: 1070 | Naposledy změněno: 23.01.2023

Zásoby - Zpracování inventury

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Úvod

 • Tento postup zpracování inventury má za cíl zjednodušit a tím i časově zkrátit
  proces zpracování inventury.
 • Upozornění: pro tento postup byla vytvořena nová konta, pohyby a aplikační šablony. Proto požádejte podporu z OK  o jejich nastavení (postup nastavení je součástí tohoto návodu, viz. příloha).
 • IQ šablony_Stav skladu a obratu X0•-X4• pro zobrazení stavu skladu mohou být nastaveny tak, aby zobrazovaly i umístění položek v regálech (viz. obr.). Jedná se o šablony X0u• až X2u•.

 • Pro tento postup budeme používat šablony s umístěním. Pokud umístění ve skladu nemáte,
  používejte šablony bez koncovky „u•“.

Naplnění fyzického stavu do WinFASu

Tisk inventurní sestavy

 • Pomocí šablony X0u•_Inventura pro skladníky vytiskneme inventurní
  soupis pro členy inventarizační komise.
    
 • Členové IK pak vrátí vyplněný inventurní soupis s fyzickými stavy na skladě.
 • Tento fyzický stav je třeba vložit do WinFASu.
 • Vložení můžeme udělat dvěma způsoby:
  • Ručně
  • Automaticky  přes excelovskou tabulku

Převod dat do Excelu

 • Pro někoho je lepší si nejdříve upravit stavy v excelovské tabulce a potom je teprve převést do WinFASu. V tom případě si nejdříve natáhneme seznam položek s IQ šablony do excelovské tabulky.
 • Vybereme šablonu X1u•_Inventura pro automatické zpracování
 • Vybereme sklad
 • Po stisknutí tlačítka Data se zobrazí data inventurního stavu
 • Přes „krychličku“ je převedeme do Excelu (viz. následující obrázky). 

 • Zkontrolujeme zatrhnuté položky dle obrázku
 • Stiskneme tlačítko Export a tabulku typu XLS uložíme.

 • Možný výstup tabulky v Excelu

 • Upravíme tabulku v tomto pořadí(viz. obr.) 

 • obsah sloupce STAV vymažeme
  • Sem si budeme zapisovat skutečný stav, který zaznamenali skladníci.

Převod z Excelu do WinFASu

 • Po zapsání fyzického stavu, můžeme přikročit k zapsání tohoto stavu do WinFASu.
 • Pomocí kláves Ctrl+C přetáhneme data do clipboardu 

 • V aplikaci *8720 Příjem/Výdej vybereme šablonu „Pořízení inventurního stavu“.
 • V šabloně dokladu vybereme pomocí šipky (vedle tlačítka Objednávky) „Import položek“.

 • Po stisku tlačítka Import položek nastavíme pořadí dat, jak ukazuje obrázek a stiskneme tlačítko OK
 • Dále pak stiskneme tlačítko Najdi položky (výsledek viz obrázek) a následně tlačítko OK.

 • Po stisku tlačítka Položky se data natáhnou do pořízení položek (viz obrázek)
 • Vznikne interní doklad „Pořízení inventurního stavu“, ve kterém je fyzická inventura skladuŘešení inventurních rozdílů

Inventurní rozdíly

 • Zobrazit rozdílové položky - šablona X2u•-Inventura_rozdíly

Záměna položek

 • Na základě inventurních rozdílů provedeme v aplikaci *8720 Příjem/Výdej šablonou
  „Záměna“záměnu položek.
  • Pohyb záměna je typu spotřeba.

Manka

 • Přes šablonu X3 Inventura_manka převedeme (viz. obrázek) do Clipboardu, položky, které chybí.

 • V aplikaci *8720 Příjem/Výdej pomocí šablony Manka odepíšeme ze skladu (postup viz výše).

Přebytky

 • Postup je stejný jako v bodě Manka jen s tím rozdílem, že použijeme šablonu X4 Inventura_přebytky a v aplikaci *8720 Příjem/Výdej šablonu Přebytky.

Doporučení:

 • Přetahujte položky po menších částech (například 500 položek), ušetříte si tím čas
 • Když budete mít inventuru určité části skladu hotovou, přetáhněte si tuto část. Nemusíte čekat,
  až bude udělaná celá inventura.
 • Přetahování trvá určitou dobu. Mezitím co v excelu zapisujete do tabulky nové stavy,
  může počítač převádět položky z clipboardu do databáze.

Příloha

Postup nastavení

   Konta
     

   Pohyby 
     

   Operace
     
   

   Stavy a seznamy kont a jejich definice
     

   Typ dokladu

V číselníku *8710_Typy dokladů založíme tento typ dokladu
 

   Dokladové šablony

 • Nastavení
  • dokladovou šablonu s pohybem xIS 
  • šablonou pořízení 

   IQ_Stav skladu

 • Z internetu stáhneme IQ_šablony z internetu.

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    23.01.2023    | Článek:    1070    |     www.WinFAS.cz