Článek: 2867 | Naposledy změněno: 03.02.2021

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník


 

Zásoby - Recyklační příspěvek

Pokud se má na zásobovém dokladu u položky zobrazovat recyklační příspěvek, je zapotřebí provést v následující nastavení:

Položky ZVS *8718

V číselníku položek *8718 si založíte položku pro recyklační příspěvek v kusech nebo hmotnostní měrné jednotce (např. kg), doplníte sazbu do pole pro prodejní cenu a označíte parametr pro pevnou cenu. V případě, že budete používat více sazeb, založíte si i odpovídající počet recyklačních položek. 

    

V případě, že chcete, aby se výpočet na hmotnost položky v sazbě prováděl na pozadí a recyklační příspěvek se zobrazoval v kusech, musíte do položky recyklačního příspěvku na záložku  "Další údaje" nastavit do pole pro netto hmotnost hodnotu "1" a zadat příslušnou měrnou jednotku.

    

Podmínkou pro správné naplnění hmotnosti položky do recyklačního příspěvku uváděného v kg je správné naplnění údaje o netto hmotnosti na kartě položky ZVS v číselníku *8718 na záložce „Další údaje“.

  

  Upozornění

  V případě přepočtu recyklačního poplatku v hmotnostní měrné jednotce, je nutné mít u použité jednotky v číselníku měrných 
  jednotek *8006 označený parametr pro skupinu jednotek "hmotnostní".

 

 

 

 

Závislé položky *8745 

V číselníku závislých položek *8745 návod +1495 si nadefinujete k vybraným položkám položku pro recyklační příspěvek, zvolíte závislost typu „Recyklační příspěvek“, označíte parametr „Povinná“ a vyberete měrnou jednotku.

V případě že je recyklační příspěvek evidován v číselníku položek ZVS v ks, vyberete ks a zadáte množství 1ks. Pokud je položka recyklačního příspěvku v číselníku *8718 založena v kg, zvolíte kg a množství 1kg.

  

  Upozornění

  Hodnota do pole "Množství" se plní pouze v případě, kdy je použita měrná jednotka kus. Pokud je recyklační položka v hmotnostní
  jednotce např. v kg, pole se nevyplňuje.

 

 

 

*8720 Příjem/Výdej

Aby se recyklační příspěvek zobrazoval na zásobovém dokladu, je zapotřebí ještě provést nastavení na šabloně hlavičky v aplikaci *8720 Příjem/Výdej na záložce „Ostatní“, kde musí být vybrána varianta pro zobrazení recyklačního příspěvku.

Parametr „Doplňovat RP k novým položkám“ je třeba zaškrtnout, pokud budete do dokladu položky importovat a mají se k nim doplňovat položky recyklačních příspěvků.

  

K dispozici jsou tři varianty zobrazení recyklačního příspěvku:

K položce

  • pod každou položkou bude vyčíslena položka recyklační příspěvku


Sčítat

  • zobrazí pod každou položkou informaci a výši recyklačního příspěvku a do položkové šablony doplní recyklační příspěvek v sumarizačním řádku


Jen poznámka (pouze pro zjednodušený daňový doklad)

  • zajistí informační zobrazení o výši recyklačního příspěvku pod položkou a do textu dokladu se přenese celkový výčet příspěvku


  Upozornění

   V případě závislosti typu "recyklační příspěvek" není třeba na položkové šabloně označovat parametr "Zobrazovat příslušenství". 

 

Po uvedeném nastavení se při pořízení dokladu v zásobové aplikaci *8720 Příjem/Výdej s položkou, která na sobě bude mít závislost typu „Recyklační příspěvek“, bude automaticky plnit recyklační příspěvek dle vybrané varianty zobrazení.

  Upozornění

Pokud dojde na položkové šabloně zásobového dokladu k editaci hodnot u položky recykladního příspěvku např. ke změně skladu, vyčíslená cena příspěvku se nepřepočítá a zůstane v původní hodnotě. 

 

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    03.02.2021    | Článek:    2867    |     www.WinFAS.cz