Článek: 1217 | Naposledy změněno: 26.07.2018

Měsíční odsouhlasení DPH X Účto

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | DPH 


 

Pravidla při zápisu DPH:

 • Pokud neprovedete zápis do tabulky DPH, nikdy se částka daně nepředá do daňového přiznání ve WF.
 • Doklady se dostanou do přiznání DPH již při zápisu do daňové tabulky. Nemusí být zaúčtováno.
 • Neúčtujte na účet DPH, aniž by byl proveden zápis do tabulky DPH (až na vyjímky, jako např. přeúčtování posunu odpočtu).  
 • Pokud NEJSOU všechny doklady z daného měsíce a doklady kterých se týká posun odpočtu do příštího měsíce zaúčtovány, nemá význam kontrolu DPH na účetnictví provádět.

  

Tisk kontrolních sestav:

Sestavy naleznete ve stromečku:

 • Sestavy / Účetnictví  / Zúčtování / IQ účetní data (ÚD)
 • Sestavy / Účetnictví / DPH / IQ - DPH EU 
 

A) IQ Účetní data - Sestava měsíční odsouhlasení DPH

 • Šablona K01 - DPH měsíční odsouhlasení - omezit na datum aktuálního měsíce DPH.
 • Pokud nemáte nastaveno - hlavní kniha omezit účtem 343 - 3438; zůstatek zobrazit DAL - MD.
 • Pro porovnání sestav Vás zajímá sloupeček DM bez PS (výsledek obratu bez PS)

B) IQ DPH EU - šablona Přiznání DPH

 • Tisk přiznání - kliknutím na tlačítko PŘIZNÁNÍ.
 • Tisk sestavy - kliknutím na tlačítko SESTAVA.
 • Odsouhlasíme částku na přiznání a částku na sestavě.
 • Pro porovnání sestav Vás zajímá sloupeček Plnění.

C) IQ DPH EU - šablona Posun odpočtu

 • Omezení datumem pro aktuální měsíc DPH.
 • Zobrazená sestava ukáže doklady, kterých se týká posun odpočtu z předchozího měsíce do aktuálního
 • Pro porovnání sestav Vás zajímá sloupeček Daň.

D) IQ DPH EU - šablona Posun odpočtu

 • Omezení datumem pro měsíc následující po aktuálním měsíci DPH.
 • Zobrazená sestava ukáže doklady, kterých se týká posun odpočtu z aktuálního měsíce DPH do příštího měsíce.
 • Pro porovnání sestav Vás zajímá sloupeček Daň.

 

Provedeme porovnání sestav:

A - C + D = B

Tzn.: Od výsledného zůstatku v účetnictví (A) odečteme daň pro posun z minulého období(C) a přičteme daň pro posun do příštího období (D). Výsledná částka by se měla rovnat dani - sestava (B).

POZOR!
V případě, že přeúčtováváte posuny obecným dokladem (přiúčtováváte posuny z minulých měsíců, odúčtováváte posuny do dalších měsíců), nepočítejte se sestavou C a D (A = B).

 

 

Kontrolní excelová tabulka ke stažení: ZDE

 

Pokud rovnost neplatí...

A - C + D ≠ B

 

Nejčastější příčiny:

 • Nepotvrzené dobropisy - aplikace *1022 - zobrazí se nepotvrzené dobropisy - jsou zaúčtované, ale dokud nejsou potvrzené, nezobrazí se v sestavě DPH.
 • Nezaúčtované doklady - kontrola v sestavě Nezaúčtované doklady v knize (Cesta: Sestavy - Účetnictví - Zúčtování - Nezaúčtované doklady v knize) - Tyto doklady se projeví v DPH ale ne v účetnictví.
 • Nesoulad mezi datumy na dokladu a na přiznání - jedná se o doklady, kde evidenční období DPH na dokladu a datum evid. obd. DPH na tabulce DPH se liší, přičemž se nejedná o posun odpočtu, ale o chybu.
 • Na účet 343 bylo zaúčtováno, aniž by proběhl zápis do tabulky DPH.
 • V sestavě D - posun odpočtu do dalšího měsíce jsou doklady s posunem odpočtu více než o měsíc, tyto doklady je třeba od sestavy odečíst, protože nejsou zaúčtovány v měsíci z kterého DPH posouváme.
 • V sestavě posun odpočtu jsou výstupové dobropisy -  tyto dobropisy je třeba do kontroly přičíst 2x plusem 

 

Kontroly DPH na účetnictví

Přímá kontrola:

IQ DPH EU - šablona přiznání - provedeme omezení na datum aktuálního období DPH.

V pravé části klikneme na tlačítko

Zobrazí se sestava, která obsahuje doklady, o které nesouhlasí DPH na účetnictví.

U těchto dokladů je třeba provést bližší kontroly:

 • Zda se jedná o dobropisy. 
 • Datumové porovnání - opravdu jen posuny?
 • Kontrola zápisu tabulky DPH.
 • Zaúčtování dokladů.

 

Nepřímé kontroly:

Sestava: Kontrola účto - DPH


Označíte příslušnou kontrolu a kliknete na tlačítko Tisk.

 

Pokud si chcete kontrolu provést ručním odškrtáním dokladů:

 • V sestavě IQ DPH EU - šablona přiznání - omezíme datum a zaškrtneme Doklad a zobrazíme opis DPH po dokladech.
 • V sestavě IQ účetní data - šablona měsíční odsouhlasení DPH - omezíme datum a na straně 2 zaškrtneme Doklad. Zobrazíme sestavu.
 • Tyto dvě sestavy můžete proti sobě odsouhlasit, s přihlédnutím na sestavy týkající se posunu odpočtu.

 

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    26.07.2018    | Článek:    1217    |     www.WinFAS.cz