Článek: 3032 | Naposledy změněno: 04.01.2022

Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. "izolačka" .

"Příspěvek přísluší podle tohoto zákona i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla karanténa nařízena po 30. listopadu 2021 a tato karanténa trvá aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona".

Programová úprava je k dispozici ve verzi 3.1.8.36c, ze dne 1.1.2022.

Postup pro zpracování izolačky je dostupný v návodu +2890

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    04.01.2022    | Článek:    3032    |     www.WinFAS.cz