Článek: 2684 | Naposledy změněno: 11.03.2020

Platební kalendář záloh

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul


 

Platební kalendář záloh je možno vygenerovat v aplikaci *1001 Závazky nebo v aplikaci *1002 Pohledávky. Postup pro tvorbu platebního kaledáře je stejný pro pohledávky i závazky.

Generování platebního kalendáře se provádí přes možnost pod tlačítkem Parametry → Platební kalendář.

V okně pořízení platebního kalendáře (tzv. gridu) se nastaví parametry, podle kterých se vygenerují jednotlivé položky platebního kalendáře. Jedna položka platebního kalendáře odpovídá po vygenerování jednomu poddokladu.

Po uložení se platební kalendář chová stejně jako ručně vytvořený doklad s více poddoklady.

Příklad zápisu v závazcích:

 • Spusťte aplikaci *1001 Závazky
 • Vstupte do šablony pořízení záloh
 • Do rozpisu částky zapište součet položek platebního kalendáře.
 • Na poddokladu vyplňte: klienta, typ úhrady, datum zápisu, datum evidenčního období, datum povolení platby.
  • Zadané údaje se poté přeberou do všech položek platebního kalendáře.
 • Klikněte na šipku vedle tlačítka Parametry.
 • Zvolte možnost Platební kalendář.


 • Otevře se okno Platební kalendář.
 • Do platebního kalendáře se přebírají údaje uložené v šabloně pořízení, nebo údaje uvedené na dokladu (název, VS, částka). Údaje můžete ručně upravovat.
 • Podle zadaných parametrů se vygenerují jednotlivé splátky platebního kalendáře.
  • Způsob opakování - Denně, Týdně, Měsíčně, Čtvrtletně, Ročně
  • Rozsah opakování
   • Začátek - Datum splatnosti první splátky.
   • Konec splátek - Vybírá se jedna z následujících možností:
    • Konec dne
     • Datum splatnosti poslední platby.
     • Podle zadaného datumu "Konec dne" a podle zadaného způsobu opakování se vypočítá počet opakování.
    • Konec po x výskytech
     • Zadává se počet opakování splátek.
  • Variabilní symbol
  • Částka
   • Hodnota se primárně přebírá z Rozpisu částky dokladu.
   • Pokud platí, že "částka platebního kalendáře" = "rozpis částky dokladu", pak se Částka platebního kalendáře přepočítá podle počtu opakování na hodnotu jedné splátky.
   • Pokud není vyplněn Rozpis částky, pak se Částka přebírá z částky poddokladu. Automatický přepočet tady nefunguje. V tomto případě platí, že Částka poddokladu = Částka jedné splátky.
  • Název položky
 • Program po stisknutí  tlačítka Kalendář vygenerujete položky platebního kalendáře.


 • Po vygenerování lze jednotlivé splátky upravovat.
 • Tlačítkem Přidej můžete ručně přidávat další splátky popř. je přes tlačítko Smaž mazat.
 • Platební kalendář uložíte tlačítkem OK.
 • Program se vás před převzetím položek platebního kalendáře zeptá, jestli chcete převzít položky do pořízení - potvrďte tlačítkem Ano.


 • Po vygenerování splátek se vrátíte do hlavního okna pořízení dokladu.
 • Jednotlivé splátky si můžete zkontrolovat na záložce Seznam. Jedna splátka = jeden poddoklad.
 • Pořízený platební kalendář uložíte tlačítkem OK.


Pozor! Opakovaná tvorba platebního kalendáře záloh přemaže původní splátky!

Tisk sestavy platebního kalendáře (pohledávky)

 • Sestavu platebního kalendáře si můžete vytisknout v pevné sestavě Platební kalendář záloh (Účetnictví → Finanční modul → Sestavy)
 • V okně parametrů sestavy je možno:
  • Omezit hledání platebního kalendáře v konkrétní knize záloh
  • Sestavu můžete tvořit pro:
   • Jeden platební kalendář - vyplníte číslo dokladu do sloupce Doklad.
   • Více platebních kalendářů - stisknete tlačítko Hromadný výběr a vyberete doklady k tisku.
  • Na konec sestavy je možno přidat vlastní text:
   • Volný text - přebírá se z číselníku volných textů *8093.
   • Vlastní volný text - do pole vypíšete text, který chcete vidět na konci sestavy.
 • Přes tlačítko Sestava si zobrazíte platební kalendář záloh.

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    11.03.2020    | Článek:    2684    |     www.WinFAS.cz