Článek: 2659 | Naposledy změněno: 31.01.2020

Kopírování zakázkových listů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Zakázkový systém


 

 • Kopírování zakázkových listů se prování v aplikaci *1500 Zakázkový systém
 • Zakázkový list se pořídí výběrem zakázky v seznamu zakázek (v levé části aplikace) a stiskem tlačítka Zakáz. listy
 • Stiskem tlačítka Zakáz. listy se otevře okno pořízení zakázkových listů
 • Přes šipku vedle tlačítka Kopíruj ZL, vyberte jeden ze tří způsobů kopírování:
  • Zkopíruj vybraný ZL – na zakázce už existuje alespoň jeden ZL, který by se kopíroval
  • Zkopíruj hromadné ZL pro další klienty – na zakázce už existuje alespoň jeden ZL, který by se kopíroval pro další klienty
  • Zkopíruj ZL z jiné zakázky – kopíruje ZL z jiné než stávající zakázky


 • Při kopírování zakázkových listů se nabídne parametrické okno
 • V parametrickém okně vyberete, který údaj chcete z původního zakázkového listu zkopírovat:
  • Název ZL
  • Datumy
  • Klient - Pokud není zaškrtnutý klient, pak se automaticky přebere klient z výchozí zakázky
   • Nekopírovat (doplní dle zakázky/šablony)
   • Kopírovat (převezme ze zdrojové zakázky)
   • Dle výběru klientů (jen při výběru, jinak dle zdrojové zakázky)
  • Položky ZL
  • Zaklíčování ZL


Kopírování vybraného ZL

 • Na zakázce musí být vytvořen alespoň jeden ZL, který by se kopíroval
 • Kopíruje se ZL, na kterém stojíte
 • Zakázkový list se překopíruje dle parametrů zadaných v okně „Parametry pro kopírování zakázkového listu“
 • Kopírování klienta:
  • Klient se defaultně kopíruje ze zdrojového ZL.
  • V případě, že se zvolí možnost „Nekopírovat“, přebere se klient ze zakázky (popř. šablony).
  • V případě, že se zvolí možnost „Dle výběru klientů“, přebere se klient ze zdrojového ZL.

Hromadné kopírování ZL pro další klienty

 • Na zakázce musí být vytvořen alespoň jeden ZL, který by se kopíroval
 • Kopíruje se ZL, na kterém stojíte
 • V okně výběru klientů si zaškrtnete ty klienty, pro které chcete kopií vytvořit ZL
 • Na každého vybraného klienta se vytvoří právě jeden ZL
 • V parametrech pro kopírování vyberte, které údaje chcete z původního ZL převzít
 • Kopírování klienta:
  • V parametrech pro kopírování ZL musí být vybraná možnost „Dle výběru klientů“ - nastaveno defaultně.
  • V případě, že se zvolí možnost „Nekopírovat“, přebere se klient ze zakázky (popř. šablony).
  • V případě, že se zvolí možnost „Kopíruj“, přebere se klient ze zdrojového ZL.


Kopírování ZL z jiné zakázky

 • Dovoluje kopírovat ZL z jiné než aktuální zakázky
 • Po vybrání této možnosti kopírování se otevře okno přehledem zakázek a jejich zakázkových listů
 • V seznamu vyberte zakázku a potažmo zakázkový list, který chcete kopírovat


 • Poté v parametrech pro kopírování vyberte, které údaje chcete z původního ZL převzít
 • Kopírování klienta:
  • Klient se defaultně nekopíruje - přebere se ze zakázky (popř. šablony).
  • V případě, že se zvolí možnost „Kopíruj“ nebo „Dle výběru klientů“, přebere se klient ze zdrojového ZL.


Kopírování zakázkového listu přes úpravu zakázky

 • V seznamu zakázek se postavte na zakázku, u které chcete kopírováním pořídit zakázkový list
 • Stiskněte tlačítko Uprav
 • V okně úpravy zakázky stiskněte tlačítko Zakáz. Listy
 • V seznamu šablon vyberete dvojklikem šablonu, ve které chcete zakázku tvořit
 • Otevře se okno pořízení zakázkových listů
 • Od tohoto bodu už postupujte dle postupů uvedených výše (výběr způsobu kopírování přes šipku vedle tlačítka Kopíruj atd.)
Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    31.01.2020    | Článek:    2659    |     www.WinFAS.cz