Článek: 2557 | Naposledy změněno: 23.07.2019

Plnění výkazu clipboardem

Pro vybraný výkaz se vytvoří se nová podmnožina účtů naplněná vybranými účty. Pro naplnění výkazu clipboardem (ze schránky) postupujte dle návodu níže.

Postup

 • Z aplikace *130 - Účetní výkazy
 • Označte výkaz, ze kterého chcete přebrat číslo výkazu a rok (1.)
 • Šipka vedle tlačítka Šablona
 • Vyberte možnost Načtení z clipboardu (2.)
 • V excelu zkopírujte sloupce v požadované struktuře
 • Přes tlačítko Clipboard vložte zkopírovaný výkaz z clipboardu (3.)
 • Řádky výkazu doplňte přes tlačítko Doplň (4.)
 • Uložte tlačítkem OK (5.)


Tlačítko Struktura

 • Zobrazuje v jakém pořadí musí být seřazeny sloupce pro import přes clipboard
 • Výkaz musí být vložen v níže uvedené struktuře
  • řádek - sloupec - název ukazatele - číslo operace - účet od - účet do

  • Operace
   • nesmí být 0 (nula)
   • operace 6 = MD-DAL
   • operace 7 = DAL-MD
  • Do clipboardu nezahrnujte řádek s nadpisy sloupců

Tlačítko Clipboard

 • Načte řádky z clipboardu do WinFASu
 • Pokud je písmo po vložení z clipboradu červené, znamená to, že taková podmnožina ve výkazu již existuje

Tlačítko Doplň

 • Doplní řádek výkazu
 • Po doplnění do výkazu se řádky označí červeně

Kontrola

 • Doplněnou podmnožinu si můžete zkontrolovat v Číselníku podmnožin účtů *101
 • Filtrujte Dle podmnožin a zkontrolujte doplněné účty


 

 

 

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    23.07.2019    | Článek:    2557    |     www.WinFAS.cz