Článek: 2400 | Naposledy změněno: 30.08.2018

Zásoby - Produkce pomocné činnosti

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník


 

Obecné řešení

Vysvětlení použitých zkratek

 • PZH - produkce zelené hmoty
 • SZH - spotřeba zelené hmoty
 • PVPČ - produkce výrobků pomocné činnosti
 • US - účetní skupina

Pro příklad byly použity:

Položky

 • senáž (SC)
 • zelená hmota louky

Účetní skupiny

 • 123100_Výrobky RV
 • 123140_Výrobky pomocné činnosti

Účty

 • 123100_Výrobky RV
 • 123140_Výrobky pomocné činnosti
 • 613110_Produkce RV
 • 613310_Spotřeba výrobků RV
 • 613140_Produkce pomocné činnosti
Činnost Položka ÚS Pohyb Výkon Účet
Produkce zeleného zelená hmota 123100 20_Výroba 180_kukuřice siláž 123010/613010
Spotřeba zelené hmoty  zelená hmota 123100 60_Spotřeba 865_silážování kukuřice 613010/123010
Produkce výrobků PČ senáž (SC) 123140 20_Výroba 865_silážování kukuřice 123061/613061
 • všechny tyto činnosti vytváříme pomocí aplikace *8720 Příjem/výdej.

Konkrétní příklady

Siláž

Produkce zelené hmoty

 • položka 2304 Kukuřice na zeĺeno
 • pohyb 20 Výroba - výkon 180 Kukuřice siláž


Spotřeba zelené hmoty

 • položka 2304 Kukuřice na zeleno
 • pohyb 60 Spotřeba vlastní - výkon 865 Silážování kukuřice


Produkce výrobků pomocné činnosti

 • položka 2500 Siláž
 • pohyb 20 Výroba - výkon 865 Silážování kukuřice


 • obdobně fungují i další pomocné činnosti

Senáž

Produkce zelené hmoty

 • položka 2305 Vojtěška
 • pohyb 20 Výroba - výkon 190 vojtěška

Spotřeba zelené hmoty

 • položka 2305 Vojtěžka
 • pohyb 60 Spotřeba vlastní - výkon 866 senážování vojtěška jetel

Seno

Produkce zelené hmoty

 • položka 2306 Zelené seno na trávy
 • pohyb 20 Výroba - výkon výkon 193 travní směsky, seno

Spotřeba zelené hmoty

 • položka 2306 Zelené seno na trávy
 • pohyb 60 Spotřeba vlastní - výkon 883 seno travní

Produkce výrobků pomocné činnosti

 • položka 2502 Seno travní balík
 • pohyb 20 Výroba - výkon 883 seno travní

Sláma

Produkce výrobků pomocné činnosti

 • položka 2503 Sláma volná
 • pohyb 211 Produkce VV - výkon 100 pšenice ozimná

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    30.08.2018    | Článek:    2400    |     www.WinFAS.cz