Článek: 2395 | Naposledy změněno: 17.08.2018

Zásoby - Nákup vícenáklad

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník


 

 • v aplikaci *8720 Příjem/VýdejPříjem →pro pořízení vícenákladu použijeme šablonu
 • vícenáklad = dodatečná změna ceny položky. Nejčastějším případem vícenákladu je např. dodatečná faktura za dopravu nebo jiné zpracování materiálu
 • další došlá faktura pro vícenáklad se v řízení zásob zapíše jako další příjemka (nákup vícenáklad), kde položky vícenákladu pořídíme s nulovým množstvím, pouze se rozpočítá cena.
 • Datum pořízení musí být stejný, jako datum původní příjemky.
 • Po vyplnění hlavičky dokladu program přejde na řádek Vých. dokl. pro vícenáklad, kde vybereme příjemku, ke které chceme přiřadit náklady například za dopravu.


 • zadáme částku vícenákladu a způsob rozpočítání (lze ručně změnit)


 • Poznámka: Pokud nechceme , aby se na některou položku  vícenáklad rozpočítávall, potom ve sloupci Použ. danou položku vyklikneme. 
 • Pokud jsme spokojení s rozpočítáním vícenákladů na jednotlivé položky, stiskneme tlačítko OK.
 • Pomocí tlačítka Položky si zobrazíme detail položky dokladu s nulovým množstvím a cenou (dodatečné náklady)


 

 • Pokud je tento vícenáklad konečný, označíme stav dokladu jako Dokončen, zobrazí se nám tisková sestava dokladu vícenákladu.


 • Původní příjemku s položkami je třeba pomocí aplikace *8757 změnit na stav dokladu Dokončen.

 

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    17.08.2018    | Článek:    2395    |     www.WinFAS.cz