Článek: 2313 | Naposledy změněno: 17.01.2020

Zásoby - Hromadné importy do zásob *9933

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

 Účel aplikace

 • aplikace slouží k importům objednávek dle nadefinovaných parametrů
 • smyslem aplikace je usnadnit uživateli práci s ručním pořizováním dokladů objednávek
 • aplikace je použitelná např: pro import z EDI, pro import objednávek z CSV dodavatelů, apod.

Nastavení jednotlivých údajů v importech

 • V aplikaci *9933 Hromadné importy - v základním okně vybereme tlačítko PŘIDEJ, KOPÍRUJ  nebo UPRAV a provedeme vlastní nastavení jednotlivých typů importů.


Nastavit lze: 

 • Typ importu
  • určuje formát importu, který bude touto šablonou prováděn
  • tento formát musí být vždy předem naprogramován (pokud již není součástí výběru)
 • Maska
  • určuje, které soubory budou do importu zahrnuty
  • maska obsahuje celou cestu a hvězdičkovou konvenci
  • adresář nastavený v masce otevřeme pomocí tlačítka ADRESÁŘ (obsahuje soubory určené k importu, po zpracování importu bude obsahovat i podadresáře se zpracovanými a chybnými soubory a protokol o zpracování)


 • Kód a název šablony
  • importovaný doklad je možné editovat v aplikaci *8757 Prohlížení zásobových dokladů k editaci používáme zadanou šablonu pořízení (z aplikace*8720 Příjem/výdej)
  • lze vybrat KUKem (pohledem do číselníku) nebo klávesami Shift+F7
  • šablona pořízení říká např. jak bude doklad vypadat a co jsou jeho povinné údaje


 • Role
  • Pokud chcete zasílat meil s potvrzením importu, musíte vyplnit Roli
  • přes tlačítko ROLE lze pořídit potřebný záznam v číselníku 163 - Číselník rolí
 • Popis
  • Slouží pro informaci obsluhy
  • jde o libovolný text
 • Mail
  • předmět a text mailu znamenají jeho přesně znění
  • toto znění bude obsahem potvrzovacího mailu společně s dokladem v PDF


→ stojíme kurzorem v řádku Mail - předmět → tlačítko Ctrl+F1 → otevře se nám okno  Pomocník


→ tlačítko Ctrl + F5 → otevře se nám okno kalkulačka → zadáme údaj z pomocníka do kolonky výraz → stiskneme tlačítko VÝPOČET → stiskneme tlačítko POUŽIJ → systém použije údaj do kolonky Mail - předmět v nastavení importů.


Provedení importu

 • vyberem tip importu a tlačítkem IMPORTUJ zahájíme import dat.


 • Pokud není vše správně vyplněno, objeví se např. tato chybová hláška.


 • stiskneme tlačítko Esc → vybereme možnost opravy chybového hlášení.
 • Opravíme chyby, doplníme požadované údaje → tlačítko OK
 • Systém nás informuje o provedení požadovaných importů


Kontrola naimportovaných dokladů

→ stisknutím tlačítka PROTOKOL si zobrazíme Protokol importů, protokol obsahuje soubor, ID dokladu, čas zpracování

→přímo z Protokolu importů lze tlačítkem KONTAKTY editovat např. mAilové adresy, role


Naimportované doklady si můžeme pro kontrolu zobrazit v aplikaci *8757 Prohlížení zásobových dokladů, kde ve filtru pro vyhledávání zadáme druh pohybu 90 - objednávka přijatá.


 • Zobrazí se naimportované doklady


Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    17.01.2020    | Článek:    2313    |     www.WinFAS.cz