Článek: 2289 | Naposledy změněno: 19.08.2019

Zásoby - Kopírování položek v aplikaci *8718

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

V aplikaci *8718 Položky ZVS pomocí tlačítka Přidej vyvoláme tabulku kde pomocí obrázku propisky a pravého tlačítka myši upravíme šablonu položky.
Na záložce Kopíruj  máme možnost uživatelsky nastavit, který z číselníků provázaných na položku budeme kopírovat.
Uživatel má tři možnosti nastavení výběru u každého číselníku:
 • Kopíruj - k položce se daný číselník kopíruje
 • Dialog - dojde k otevření dialogu s možností výběru, zda daný číselník kopírovat k položce
 • Nekopíruj - k položce se daný číselník nekopíruje

Dále si na záložce si můžeme nastavit možnost přenášet či nepřenášet holdingové položky a poznámky položky ZVS.

 

 

Upozornění:

  • možnost nastavit kopírování je určena pouze pro návazné číselníky, které není možné uživatelsky vidět na kartě položky bez dalšího "prokliku"

 

TIP:

Pokud zvolíme možnost Kopírovat při zakládání položek i jejich zařazení do podmnožin, doporučujeme zvolit možnost Dialog.


Pokud je totiž položka zařazena do podmnožiny položek, která je definována rozsahem - zařadí se do této podmnožiny nově zakládaná položka automaticky dle kódu. Pokud by jsme zvolili možnost Kopíruj, systém by se snažil zařadit položku do podmnožiny podruhé a z důvodu již existujícího klíče by nám neumožnil položku založit.   

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    19.08.2019    | Článek:    2289    |     www.WinFAS.cz