Článek: 2255 | Naposledy změněno: 15.01.2019

Změna ceny u DKP

Tento návod lze uplatnit pouze v případě, že vedete drobný dlouhodobý majetek neodepisovaný (DKP) standardním doporučeným způsobem s jednorázovým odpisem.

Může nastat v případě reklamace nebo i v případě dotací.

Změna ceny v důsledku dotace:

V případě dotací se u běžného odpisovaného majetku provádí v těchto případech pouze změna ceny, která sníží odpisovou cenu.

V případě DKP, které jsou jednorázově 100% odepsané už v době zařazení, nastane při změně ceny (snížení) k problému, kdy se dostane zůstatková cena do záporu, protože změna ceny snižuje pouze odpisovou cenu a oprávky ne. Obdobně by teoreticky mohlo nastat i u DM majetku, který je již kompletně odepsán, ale je nutné snížit cenu.

V těchto případech je nutné snížit i odpisovou cenu i oprávky. Ve WinFASu toto řešíme formou „mínusového odpisu“, který lze zadat formou fixního odpisu ve Změně parametrů odpisů.

Změna ceny v důsledku reklamace:

V případě reklamace se může cena změnit například pokud byl původní majetek vyměněn za nový s rozdílnou cenou. 

Postup provedení změny cenu u DKP provedete v aplikaci *1198 Evidence majetku následovně:

 

 1. Změna parametrů odpisů
 • Na konkrétním majetku se nejdříve provede Změna parametrů odpisů.
 • Na kartě Odpis 1 se do políčka Fixní odpis zapíše rozdíl, o který se mění pořizovací cena.
 • Pokud byla reklamovaná položka dražší než vyměněná, bude rozdíl zapsán mínusem.
 • Pokud byla reklamovaná položka levnější než vyměněná , bude rozdíl zapsán kladně.
 1. Změna pořizovací ceny
 • K následujícímu dni se provede Změna pořizovací ceny.
 • Do políčka Cena se zapíše, o kolik se změnila pořizovací cena.
 • Tímto pohybem se může odpis proúčtovat i v záporné částce.
 1. Změna parametrů odpisů
 • V posledním kroku se znovu provede Změna parametrů odpisů.
 • Tento krok se provede ke stejnému dni jako Změna ceny (např. o hodinu déle).
 • Na kartě Odpis 1 se smaže zapsaná částka v políčku Fixní odpis.

Příklad změny ceny DKP u reklamace:

Reklamovaná položka byla vyměněna za novou, ale s nižší pořizovací cenou, než měla původní položka. Nová faktura byla v účetním modulu zaúčtována na pořizovací účet jako rozdíl pořizovací ceny reklamované položky a pořizovací ceny vyměněné položky.

 1. Změna parametrů odpisů


 1. Změna pořizovací ceny


 1. Změna parametrů odpisů


Položka po úpravách bude mít tyto pohyby:


Pohyby budou zaznamenány v odpisech takto:


Zpět na rozcestník změny ceny

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    15.01.2019    | Článek:    2255    |     www.WinFAS.cz