Článek: 2254 | Naposledy změněno: 11.01.2018

Podporujeme Canisterapii p. Mašterové

Tato metoda využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních. Canisterapeuti jsou dobrovolníci, kteří ve svém volném čase se svými psy navštěvují různá sociální zařízení, kde se nacházejí děti nebo dospělí, kteří trpí psychickými poruchami, depresemi, jsou tělesně postižení nebo se cítí opuštění a smutní.

Cílem této metody je rozvoj citových, rozumových a pohybových vlastností klienta.

Organizační kancelář se rozhodla podpořit aktivitu p. Mašterové sponzorským darem.

Autor:    Wolker Lukáš    | Posl.změna:    11.01.2018    | Článek:    2254    |     www.WinFAS.cz