Článek: 2245 | Naposledy změněno: 30.05.2019

Změna ceny

Provádí se v aplikaci *1198 Evidence majetku přes tlačítko


V políčku Druh pohybu vyberete druh pohybu, který chce vytvořit. V tomto případě Změna pořizovací ceny.

Do políčka Datum vyplníte den, ke kterému provádíte změnu ceny. Pokud chcete vykonat změnu ceny v tomtéž dni, kdy se majetek zařadil, stačí jen za datum přidat hodinu. Zapíšete např. takto: 10.10.mezera01 z čehož vznikne toto: 10.10.2017 01:00:00


 ⇒

V políčku Cena se vyplní, o kolik se bude lišit nová cena od ceny původní. Pokud se bude cena zvyšovat (např. z důvodu dodatečného nákladu) bude tato částka vyplněna kladně. Pokud se bude cena snižovat (v případě dotace), bude tato částka uvedena záporně. Ve spodní části okna si vždy můžete zkontrolovat aktuální (původní) cenu, a jak bude vypadat cena po změně.


Příklad 1: Nová cena je vyšší než původní.


Pohyb ZC (Změna ceny) na kartě pohybů a odpisů v aplikaci *1198 Evidence majetku.



Příklad 2: Nová cena je nižší než původní.


Pohyb ZC (Změna ceny) na kartě pohybů a odpisů v aplikaci *1198 Evidence majetku:



Zpět na rozcestník změny ceny

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    30.05.2019    | Článek:    2245    |     www.WinFAS.cz