Článek: 2196 | Naposledy změněno: 18.01.2018

Předání dat do mzdového modulu

Před odesláním dat do mezd je možné provést krok označený jako agregace. Ta umožňuje předávat data součtovná do větších časových intervalů. Je rozdělana na dva způsoby.

Způsoby agregace

  • Zachování posloupnosti
    • Tento způsob ponechává časovou posloupnost jednotlivých prací tak jak byli prováděny. Navíc pro přehlednost a odstranění "chybných" záznamů je možné nastavit kroky úprav dat
    • Pro náhled na data po agregaci lze využít sestavu: Přehled práce agregovaný (umístění: Aplikace Kniha jízd *4089 - pod výběrem tlačítka "Sestavy"). Po spuštění vyplňte datumy a klepněte na tlačítko "Načíst").
  • Součet
    • Při tomto nastavení budou data předávána jako součty za den, řidiče, nářadí, DPB, klíč, výrobní operace a prémie. Nastavení nezachovává časovou posloupnost prací. (Data jsou předávána ve tvaru odsouhlasení lidí.)

Způsoby agregace jsou detailně popsány v návodu nastavení agendy - návod + 2187.

Postup předání dat do mezd

Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    18.01.2018    | Článek:    2196    |     www.WinFAS.cz