Článek: 2187 | Naposledy změněno: 11.08.2017

Nastavení agendy

Pro možnost komunikace mezi systémy a předání dat do mzdového modulu je třeba provést globální nastavení Mechanizace.

Umístění: Po spuštění aplikace Kniha jízd GPS *4089, klepněte na tlačítko "Nastavení" (nahoře) a vyberte řádek "Nastavení agendy".

Nastavení přihlašovacích údajů

 • Vyberte poskytovatele dat GPS.
 • Zadejte přihlašovací údaje (Kód firmy, Login a Heslo) a Kód uživatele LPIS.
  • Kód firmy: nejčastěji název firmy.
  • Uživatelský účet: nastavuje se pro každého uživatele pracujícího na portálu webdispečink.
  • Univerzální účet: administrátorský účet.
  • Kód uživatele LPIS: slouží pro filtraci dat na webdispečinku.

Nastavení odsouhlasení a agregace dat do mezd (záložka "Odsouhlasení")

 • Odsouhlasení
  • Výkony při přejezdech: nastavte čísla výkonů kam mají být směřována data z GPS, pokud nelze dohledat výrobní operaci.
  • Zobrazit sestavu odsouhlasení mechanizace /práce lidí
 • Agregace
  • Způsob agregace:
   • Součet: Při nastavení budou data předávána jako součty za den, řidiče, nářadí, DPB, klíč, výrobní operace a prémie. Nastavení nezachovává časovou posloupnost prací. (Data jsou předávána ve tvaru odsouhlasení lidí.) 
   • Zachování posloupnosti: Zachovává časovou posloupnost prováděných prací. Pro přehlednost a odstranění "chybných" záznamů je možné nastavit kroky úprav dat. V okně jsou kroky setříděny v pořadí zpracovávání.
    • 1. Sloučení shodných intervalů: sečte sousední řádky se shodnými údaji (řidič, stroj, DPB, přejezd, nářadí (bez nářadí se nepovažuje za změnu nářadí - řeší chyby s odpojením nářadí). Při sčítání se ignorují drobné mezery (do 3 minut).
    • 2. Převedení prací na přejezdy a odstranění DPB a klíčů
     • Práce na přejezd u kratších než: práce kratších než je jeden z prametrů (čas a vzdálenost) budou označeny příznakem přejezdu.
     • Zrušit DPB a klíč u kratších než: odstraní údaje na přejezdech, které jsou kratší než jeden z nastavených parametrů.
    • 3. Sloučení shodných intervalů: stejná funkce jako v kroku č.1.
    • 4. Zaokrouhlení časů
     • Zaokrouhlení úkonů: funkce zakrouhlí časy dle nastavení parametru. Parametr významě ovlivňuje míru detailu předávaných dat. Zvětšováním intervalu bude snížen počet řádků předávaných do mez, ale v některých případech se může dojít ke ztrátě detailů.
    • 5. Odstranění prací s nulovou délkou trvání: při zaokrouhlení dochází ke zkrácení některých časů na nulovou hodnotu (např.:při nastavení 10minutových intervalů budou úkony počínající od 5 a končící do 15 minuty zkráceny na 0). Mechanismus v tomto kroku odstraní úkony s nulovou délkou intervalů.
    • 6. Přičtení krátkých přejezdů  a mezer k pracím
     • Minimální délka přejezdu: přejezdy kratší než nastavený parametr budou přičteny k sousedním pracím.
     • Minimální délka mimo stroj: časy mimo stroj kratší než nastavený parametr budou přičteny k sousedním pracím.
    • 7. Sloučení shodných intervalů: stejná funkce jako v kroku č.1.
    • 8. Načtení VO, prémií, klíčů: jeden z nejdůležitějších kroků agregace. Procedura doplní informace do jednotlivých řádků (viz diagram).
    • 9. Načtení výkonů přejezdů:k přejezdům se doplní výkony dle sousedních prací
    • 10. Korekce: finální úprava údajů pro zachování konzistence dat.

Nastavte šíři přenášených dat a postup komunikace s webdispečinkem (záložka "Komunikace")


Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    11.08.2017    | Článek:    2187    |     www.WinFAS.cz