Článek: 2156 | Naposledy změněno: 29.06.2017

Možné chyby při spojováku

Chyba v tvorbě účtů


  • Stiskneme tlačítko OK a poté vybereme „zobrazit detailní sestavu“ a stiskneme tlačítko OK


  • Zobrazí se podrobný výpis chyb


  • Stiskneme tlačítko Esc a následně OK


  • Z nabízených činností vybareme DOPLNIT ČIS. TVORBY ÚČTŮ a stiskneme tlačítko OK
  • Program nás automaticky dovede do aplikace *8014_Tvorba účtů
  • Pro tento případ v aplikaci *8014 přidáme do účetní skupiny 112070 větu pro prodej
  • Nejjednodušší způsob přidání nové věty je tento:
    • Postavíme se ve vybrané účetní skupině na určitou větu
    • Stiskneme tlačítko Kopíruj
    • Doplníme:
      • Číslo konta: 
      • Syntetiku účtu 
                 
      • Analytiku účtu 
    • Stiskneme tlačítko OK


  • Potom stiskneme tlačítko OK a následně tlačítko Konec
  • Spojovák bude pokračovat ve své činnosti

Chybí souvztažnost


  • Stiskneme tlačítko OK


  • Vybereme činnost DOPLNIT ČÍS. SOUVZTAŽNOSTÍ a stiskneme 2x tlačítko OK
  • Spojovák bude pokračovat ve své činnosti

 Další chybové hlášky spojováku a jejich vysvětlení najdete v návodu +1216.

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    29.06.2017    | Článek:    2156    |     www.WinFAS.cz