Článek: 1627 | Naposledy změněno: 08.06.2016

Marže pro konsolidaci

Při evidenci majetku je nutné vyloučit v rámci konsolidace marže.

Upozornění:

Nově je nutné před vlastním zařazením majetku do užívání (viz návod níže) ručně zaúčtovat marži již při zápisu faktury o pořízení majetku.  Je nutné zaúčtovat jak C, tak i D marži:

999C99-99/042C01-01

999D99-99/042D01-01

A k účtu 042 přiřadit druh pohybu + PAP K91 u majetku prodaného jako zásoba nebo K90 u majetku prodaného jako majetek. Záleží tedy na tom, jakého charakteru majetek byl pro dodavatele. V souvztažnostech je jako výchozí nastavena K91.

Pokud je marže kladná, účtujeme částku plusem.

Pokud je marže záporná, účtujeme částku mínusem.

 

Evidence marží „jakoby odpisu“:

Pořízení majetku do užívání

1. M-CD – C a D uzel účtování - NEJČASTĚJI! 

  • Každý majetek musí mít vždy naúčtovaný uzel C i D - hodnoty pro tyto marže jsou stejné a nastavení jejich účtování automatické. Tzn. nejčastěji vybíráte při pořízení majetku marži M-CD.

2. M-C – C uzel účtování

3.  M-D – D uzel účtování

 

Informace pro prodávajícího:

a)    Marže – v případě, že prodáváte majetek se ZC  - 0,- je marže 100 % prodejní ceny
b)    Marže – v případě, že prodáváte majetek částečně odepsaný:
        Marže = prodejní cena – zůstatková cena

Doplňkové informace u podkladů k prodanému majetku vyplňuje pouze DODAVATEL

 

Pořízení marže v evidenci majetku

1. *1198 Evidence majetku

2. Tlačítko zařazení

3. Šablona 1M Nákup DM s marží viz obrázek pokud pořizujete DM pořízený s marží, pokud pořizujete DDMO s marží - zvolíte šablonu 2M Nákup DDMO s marží 

4. Odpis 4 je MARŽE

Vepište částku marže do odpisové ceny. Odpisová cena je doplněna automaticky dle plné ceny majetku - nutné opravit na cenu marže. Zvolte typ marže M-CD.


5. Uložte OK

 

V případě dotazů kontaktujte Organizační kancelář

 ZPĚT Konsolidovaná účetní závěrka IFRS (AGF)

 

 

Autor:    Bc. Macková Dita    | Posl.změna:    08.06.2016    | Článek:    1627    |     www.WinFAS.cz