Článek: 1600 | Naposledy změněno: 26.02.2015

Individuální vážení zvířat

Modul zootechnické evidence umožňuje evidovat hodnoty hmotností jednotlivých zvířat a dále s nimi pracovat. Uložená data lze zobrazovat u jednotlivých zvířat pomocí aplikace Karta zvířat *3698, případně kontextů nebo hromadně v sestavách. 
 

Nastavení číselníků Vlastnosti exteriéru *3615

Pro možnost evidence hmotností je třeba vytvořit v číselníku položky hmotností.
  • Doporučujeme vytvořit základní hodnoty pro hodnocení pomocí tlačítka "Generovat vzorové".

 

 

Zápis navážených hmotností

Pořízení dat je možné provádět individuálně v aplikaci Karta zvířat *3698, pomocí kontextů, hromadně nebo importem z dat KUMP. 
 
Pozn.: Před vlastním vážením zvířat doporučujeme vytisknout seznam čísel zvířat ze sestavy IQ Čísla zvířat. Při vážení pak do něj můžete zaznamenávat hmotnosti zvířat.
 

Individuální zápis vážení:

1. Spusťte aplikaci Karta zvířat *3698.
2. Ze seznamu čísel vyberte zvíře, kterému chcete pořídit vážení.
3. Klepněte na šipku vedle tlačítka „Speciality“ a vyberte položku „Vážení zvířete“.
 
 
4. Pokud pořizujete druhé a další vážení vybraného zvířete klepněte na tlačítko „Přidej“.
5. Do zobrazeného okna „Vážení zvířete“ vyplňte: datum vážení, naváženou hmotnost zvířete, vlastnost a případně hodnotitele (odpovědnou osobu za vážení).
6. Správnost potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
 
 
Pozn.: Okno „Vážení zvířete“ můžete vyvolat pomocí kontextů. Pravým tlačítkem myši klepněte na číslo zvířete. Z nabídky vyberte: Kontexty → Čísla zvířat → Vážení.
 

Hromadný zápis vážení:

1. Spusťte aplikaci Karta zvířat *3698.
2. Klepněte na šipku vedle tlačítka „Speciality“ a vyberte položku „Nové hromadné vážení“.
 
 
3. Do hlavičky pořízení zadejte datum vážení, vlastnost, kterou hodnotíte a případně osobu odpovědnou za vážení zvířat.
 
Pozn.: Před prvním zápisem doporučujeme importovat šablonu „Vážení“. +482
 
4. Pro snížení pravděpodobnosti překlepu v čísle zvířete, definujte skupinu pomocí filtrů v pravé části okna.
5. Klepněte na tlačítko „Přidej“. 
6. Do vytvořeného řádku zadejte číslo zvířete a jeho naváženou hmotnost.
7. Pro uložení pořízených dat klepněte na tlačítko „OK“.
 
 
Pozn.: Pomocí tlačítka „Načti zvířata“ se do okna načtou všechna zvířata vyhovující nastaveným parametrům. Do seznamu pak lze zapisovat jejich hmotnosti.
 

Import dat z KUMP (Kontrola užitkovosti masného skotu)

Aplikace Posouzen exteriéru *3616 umožňuje importovat data ze souboru vytvořeného ve webové aplikaci webKUMP.
 
Postup vytvoření a uložení souboru z aplikace webKUMP
 
1. Přihlašte se do aplikace webKUMP.
2. Klepněte na pole Hmotnosti 120,210,365.
3. Pomocí filtrů omezte načtení zvířat a klepněte na tlačítko "Hledat". (Při prvním importu neomezujte.)
4. Klepněte na tlačítko "Export do CSV" a uložte soubor do počítače.
 

 
 
Postup importu dat do WinFASu
 
5.Spusťte aplikaci Posouzení exteriéru *3616.
6. Klepněte na tlačítko "Import", vyberte uložený soubor  a vyčkejte na načtení dat do systému.
 

 
 
7. Zkontrolujte data a potvrďte jejich uložení klepnutím na tlačítko "OK".
 

 
 
 

Nahlížení na pořízená data

K nahlížení na pořízená data můžete využít aplikaci Karta zvířat *3698, kontexty nebo sestavu IQ Zoo-veterinární evidence.
 

Karta zvířat *3698

Pro zobrazení záložky s daty o vážení zvířat je třeba v aplikaci zaškrtnout pole Vážení. V záložce se zobrazují data z vážení, pohybů (průměrná váha) a případně „tabulková“ pokud zvíře nemá evidovaný porod v evidenci. Data jsou dle původu (zdroje) barevně rozlišeny.
 
Pozn.: Nastavení uživatelských šablon si můžete uložit.

IQ Zoo-veterinární evidence

V sestavě si můžete vytvořit seznam vážených zvířat nebo je součtovat po jednotlivých kategoriích.

 
 
 

Rozcestník - MODULU ZOOTECHNICKÁ EVIDENCE

Rozcestník - MODULU ZVÍŘATA    

Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    26.02.2015    | Článek:    1600    |     www.WinFAS.cz