Článek: 1337 | Naposledy změněno: 24.01.2020

Inventarizační nález dle CZ a SK legislativy (AGF)

Článek je určen pro evidenci majetku, byl nalezen v podniku.

Při inventarizačních nálezech může dojít k těmto případům:

 

Př. 1 Majetek, který není v evidenci a má vyšší hodnotu než CZ 40 tis. Kč; SK 1700 €  (traktor, sklízecí mlátička apod.)
a) dle české legislativy
b) dle slovenské legislativy

Př. 2 Majetek, který není v evidenci a má nižší hodnotu než CZ 40 tis. Kč; SK 1700 € (brány, válce, apod.)

Př. 3 Majetek, který je v evidenci, ale je evidován společně s příslušenstvím, které je potřeba evidenčně oddělit z důvodu lepší inventarizace a přehledu majetku. (sklízecí mlátička – lišta – podvozek) 

 

Př. 1 Majetek, který není v evidenci a má vyšší hodnotu než CZ 40 tis. Kč.; SK 1700 € (traktor, sklízecí mlátička apod.)


a) dle české legislativy

Pořízení: aplikace *1198, tlačítko zařazení, šablona nákup DM, zde změňte pohyb 10-nákup na 09-inventarizační nález, viz. obrázek. Dle české legislativy takto nalezený majetek není možné odepisovat -> pořizovací cena = hodnota oprávek. Dále tedy budeme pokračovat na záložkách odpisů.
 

Na záložce Odpisy 1 (účetní) a Odpisy 2 (daňové) do okna oprávky zadejte stejnou hodnotu, jako je hodnota v okně odpisová cena.


Na záložce Odpisy 3 se nachází IFRS odpisy. Dle IFRS standardů musí být inventarizační nález odepisování po dobu své životnosti. Na záložce Odpisy 3 zadejte hodnotu oprávek = 0,- a zadejte dobu odepisování dle předpokládané doby životnosti.


Účtování majetku je nastaveno tak, aby splňovalo požadavky české legislativy i IFRS standardu. Spojovák majetku tento pohyb zaúčtuje následovně:

Pro české účetnictví: 02x/08x
Pro IFRS výkaznictví: X042/X648
                                X02x/X042
                                X551/X08x

b) dle slovenské legislativy

Pořízení: aplikace *1198, tlačítko zařazení, šablona nákup DM, zde změňte pohyb 10-nákup na 09-inventarizační nález, viz. obrázek. Dle slovenské legislativy se takto nalezený majetek postupně odepisuje a prostřednictvím časového rozlišení rozpouští do výnosů. Dále tedy budeme pokračovat na záložkách odpisů. 


Dle slovenské legislativy je majetek pořízený jako inventarizační nález odepisován. Na záložkách Odpisy 1, Odpisy 2, Odpisy 3 bude v okně oprávky zadána hodnota 0,-. Zároveň musí být nastavena doba odepisování odpovídající době životnosti majetku.


Účtování majetku je nastaveno tak, aby splňovalo požadavky slovenské legislativy i IFRS standardu. Spojovák majetku tento pohyb zaúčtuje následovně:

Pro slovenské účetnictví: 02x/384000900
                                     551/08x
Pro IFRS výkaznictví: X042/X648
                                X02x/X042
                                X551/X08x

Následně je nezbytné provést ruční zaúčtování časového rozlišení do výnosů ve výši odpisů:
Zaúčtovanie do výnosov 384000900/648000900 +hodnota
Odúčtovanie pro IFRS    384-02-01/648-99-99 -hodnota

Př. 2 Majetek, který není v evidenci a má nižší hodnotu než CZ 40 tis. Kč.; SK 1700 € (brány, válce, apod.)


Pořízení: aplikace *1198, tlačítko zařazení, šablona nákup DDMN, zde změňte pohyb 10 - nákup na 09 - inventarizační nález, dle obrázku. Zvolte účetní skupinu 790100 – Podrozvahový drobný dlouhodobý majetek. Pořizovací cena = cena oprávek – takto nalezený majetek není možné odepisovat. Nezapomeňte tedy na záložce Odpisy 1 a Odpisy 2 do okna oprávky napsat stejnou hodnotu jako je hodnota v okně odpisová cena.  
 


Př. 3 Majetek, který je v evidenci, ale je evidován společně s příslušenstvím, které je potřeba evidenčně oddělit z důvodu lepší inventarizace, přehledu majetku a pro potřeby IFRS. (sklízecí mlátička – lišta – podvozek)


Aplikace *1198, v levé části vyberte majetek (sklízecí mlátička), ze kterého chcete oddělit část (lišta) tlačítko oddělení. Otevře se okno oddělení části majetku, kde vyplňte datum a částku oddělované části majetku v mínusu. Poté stiskněte tlačítko ODDĚL.
 
Nyní se otevře okno pořízení oddělením, kde stiskněte tlačítko OK. Majetek je evidován v seznamu majetku s písmenem „C“, které značí, že majetek vznikl oddělením. Tento majetek přebírá účetní skupinu, zatřídění  SKP a poměrové odepisování dle majetku, ze kterého vznikl. V případě oddělování více části z jednoho majetku doplňte k inventárnímu číslu s písmenem "C" číslici 1,2,3...např. 261-C, 261-C1, 261-C2.

Název u oddělených majetků můžete změnit dle potřeby tzn. 261-C Podvozek, 261-C1 Lišta apod. 
Poté se otevře okno Oddělení části majetku, kde opět stiskněte tlačítko OK.

Zpět na Rozcestník - Speciality Agrofert

Autor:    Ing. ŠANTRŮČEK Miroslav    | Posl.změna:    24.01.2020    | Článek:    1337    |     www.WinFAS.cz