Článek: 1221 | Naposledy změněno: 21.06.2012

Inventarizační rozdíly v majetku

Postup pořízení v evidenci majetku:

 

  • Nastavení pohybu 09 Inventarizační rozdíl do číselníku *1103 Druhy pohybu majetku


  • Pořízení majetku tlačítkem Zařazení v aplikci *1198 Evidence majetku
    Druh pohybu musíte změnit na 09 Inventarizační rozdíl a na záložce Odpisy 1 a Odpisy 2 nastavit do údaje Oprávky částku rovnou Odpisové ceně.  • V číselníku *8014 Tvorba účtů nastavit účtování pohybu 09 Inventarizační rozdíl


 

Autor:    Ing. SVOBODOVÁ Jana    | Posl.změna:    21.06.2012    | Článek:    1221    |     www.WinFAS.cz