Článek: 1129 | Naposledy změněno: 13.03.2018

Soubory movitých věcí

Ve WinFASu je umožněna evidence souborů movitých věcí majetku, včetně sledování změn souboru (přírůstky, úbytky), včetně údajů o datu změny a vstupních cenách jednotlivých přírůstků nebo úbytků.

Pořízení souboru

V aplikaci *1198 Evidence majetku provedeme zařazení jako typ majetku "Soubor majetku", cena souboru se uvádí celková, na tlačítku Položky zapíšeme pořízení jednotlivých položek do souboru, včetně údajů o datumu zařazení a ceně každé položky (celková cena souboru a jednotlivých položek souboru se musí rovnat !). Pořízení uložíte tlačítkem OK

Soubory jsou v evidenci rozlišeny světle modrou barvou.


V okně je lze omezit filtrem Soubory majetku na záložce "Podle umístění".


Pořízení změn souboru

 

Zařazení do souboru

V aplikaci *1198 Evidence majetku, tlačítko Změna ceny, vyberete druh pohybu 38 Přídání položky do souboru, zapíšete datum, cenu a na tlačítku Položky, pomocí tlačítka Přidej, provedete zápis nové položky souboru. Uložíte tlačítkem OK.


Vyřazení ze souboru

V aplikaci *1198 Evidence majetku, na tlačítku Oddělení a následně v okně Oddělení části majetku,
vyberete druh pohybu 33 Odebrání položky ze souboru, zapíšete datum, cenu odebrané položky MÍNUSEM.
Na tlačítku Odděl uložíte oddělovanou část souboru a na tlačítku Položky provedete vyřazení konkrétní položky souboru (datum vyřazení). Uložíte tlačítkem OK.


Oddělenou část majetku (položku souboru), inventární číslo s označením písmene C, již vyřadíte standardním způsobem, v aplikaci *1198 Evidence majetku, na tlačítku Vyřazení.

Praktická rada: oddělené části majetku - položky souboru k vyřazení si označujte inventárním číslem a příznakem - číslem položky souboru. Pokud dojde k vyřazení více položek s označením písmene C, vznikají duplicity.

V sestavě IQ Majetek je možnost zobrazení přehledu jednotlivých položek souboru, včetně datumů zařazení a vyřazení ze souboru.

Karta se změnami souboru majetku:


Poznámka:
K evidenci souborů majetku ve WinFAsu je třeba nastavit druhy pohybu a účtování.

Zpět na pořízení majetku

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    13.03.2018    | Článek:    1129    |     www.WinFAS.cz