Článek: 2615 | Naposledy změněno: 18.11.2019

Přenosy a eventy v konektoru pro Netto Control

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Konektor pro NC - rozcestník


 

*8780 Druhy přenosů 

 • v číselníku *8780 Druhy přenosů jsou definovány všechny dostupné přenosy, které je možné nastavit v rámci implementace Konektoru pro Netto Control. Pro nastavení přenosů kontaktujte technickou podporu.
  • exporty jsou přenosy vyjmenovaných číselníků a dat dokladů objednávek z WF do NC
  • exportní přenosy mohou být rozdílové - přenáší se pouze změny oproti poslednímu proběhlému přenosu
  • exportní přenosy nemohou být vícenásobné
  • importy jsou přenosy dat pro vznik dokladů a sledování jejich aktuálního stavu v NC, nastavení linek, evidence obalů z NC do WF
  • importní přenosy nemohou být rozdílové, přenáší se pouze doposud nezpracované a nechybové záznamy z NC do WF
  • importní přenosy mohou být vícenásobné = v rámci jednoho eventu proběhne vícekrát (dle nastavení šablony a plniče dat v *8781 Přenosy a eventy.


*8781 Přenosy a eventy NETTO

 • v aplikaci *8781 Přenosy a eventy nastavíme jaké přenosy mají proběhnout v rámci jednoho eventu

Pohled na eventy

 

Záložka Parametry eventu (pomocí tlačítka Přidej):

 1. Aktivitu/neaktivitu eventu
 2. Zda se jedná o export nebo import
 3. Zda se jedná o přenos kompletní nebo rozdílový
 4. Nastavení intervalu přenosu - v minutách, dnech, konrétním čase


 

Záložka Přenosy eventu (pomocí tlačítka Přidej 2):

 1. Vybrat přenosy, které budou probíhat v rámci daného eventu. 


 

 

 

Pohled na přenosy

 • umožní přiřadit konkrétní přenosy k eventu 
 • na záložce Parametry přenosu zobrazíme sadu parametrů naprogramovanou pro daný přenos


 

 • na záložce Volán při eventech nastavíme event, v jehopž rámci je daný přenos prováděn. 


*8779 Prohlížení logů z NETTA

 • aplikace umožní prohlížení logů (záznamů o provedených přenosech) 
  • dle data
  • dle stavu přenosů


 Mailování

 • v nastavení konektoru je možné určit, na jaké mailové adresy bude mailem zasílána informace o uskutečněných přenosech - stejné informace jako v aplikaci *8779 Prohlížení logů z Netta.
 • Podrobné nastavení je možné v rámci nastavení konkrétního eventu - záložce Adresáti mailingu
  • Email: zadat mail adresáta zprávy
  • Předmět: napevno zadat text předmětu zprávy
  • Úroveň logování:
   • Základní = informace o uskutečněných eventech.
   • Rozšířené = informace o uskutečněných eventech rozšířená o konkrétní přenosy.
   • Úplné = informace o uskutečněných eventech, rozšířená o konkrétní přenosy, včetně detailů jednotlivých přenosů.


 

 

 

Autor:    HAVLÍČKOVÁ Štěpánka    | Posl.změna:    18.11.2019    | Článek:    2615    |     www.WinFAS.cz