Článek: 2465 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Změna pořadí položek na dokladu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Tento návod popisuje potřebná nastavení pro ty, kdo potřebují měnit pořadí položek na dokladech.

Nastavení

 • na šabloně pořízení na záložce Ostatní zaškrtneme možnost Uživatelské pořadí.


Pořízení

 • v aplikaci *8720 Příjem/výdej pořídíte příjemku, položky jsou automaticky číslovány dle pořadí v jakém je pořizujeme na doklad
  • 1. položka = pořadí 10
  • 2. položka = pořadí 20
  • 3. položka = pořadí 30


Změna číslování

V aplikaci *8720 Příjem/výdej

 • dokud doklad neukončíme → tlačítko Položkyna záložce Další údaje 2 změníme v okně  Uživatelské pořadí - pokud např. pořadí 30 nahradím 09


 • po uložení změny se položky přečíslují tak, že položka, u které jsme zadali pořadí 09 (nejnižší číslo) je jako první označena pořadím 10 a následují položky s označením 20 a 30


V aplikaci *8757 Prohlížení dokladů

 • tlačítko Uprav → na záložce Další údaje 2 změníme v okně  Uživatelské pořadí - pokud např. pořadí 30 nahradím 09


 • po uložení změny se položky přečíslují tak, že položka, u které jsme zadali pořadí 09 (nejnižší číslo) je jako první označena pořadím 10 a následují položky s označením 20 a 30


UPOZORNĚNÍ

Pořadí položek je nastaveno po desítkách - 10, 20, 30, ....

Pokud tedy chceme položku přesunout - volíme na záložce Další údaje 2 číslice následovně:

- na 1. místo - 1 - 9- na 2. místo - 11 - 19- na 3. místo - 21 - 29

 

Zpět na rozcestník "Řízení zásob" 

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2465    |     www.WinFAS.cz