Článek: 2444 | Naposledy změněno: 12.08.2019

Zásoby - Generování holdingových položek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

UPOZORNĚNÍ:

Tento návod je určen pouze pro správce - tj. osoby, které jsou v rámci holdingu pověřeny zakládáním nebo následnou úpravou holdingových položek ve firmě zvolené pro údržbu holdingových položek.   

 • správce provede založení nové položky ve firmě zvolené pro údržbu holdingových položek v aplikaci *8718 Položky ZVS.
 • automaticky dojde k založení holdingové položky do *8775 Číselníku holdingových položek - dle bodu 2 tohoto návodu.

Založení holdingové položky - v aplikaci *8718 Číselník ZVS

1 Vytvoření položky v *8718 Položky ZVS

Holdingové položky může správce vytvářet pouze v číselníku *8718 Číselník položek ZVS.

Správce přiděluje pouze tyto údaje:

 1. Kód položky - řízen maskou položky, u holding. položek je složení kódu plně v kompetenci správce
 2. Název položky - plně v kompetenci správce.
 3. MJ - zadávat pouze pokud daná skupina položek nemá přikázanou MJ
 4. Typ holdingové položky - implicetně jsou všechny zakládána jako jedinečné, správce může určit položku jako doplňkovou


POSTUP:

 1. Aplikace *8718 Položky ZVS
 2. Tlačítko "Přidej" → vyberte šablonu pořízení položky dle skupiny, do které zakládaná položka klasifikačně spadá.
 3. Na záložce "Základní údaje" vyplňte kód položky s dodržením nastavené masky.
 4. Vyplňte název položky.
 5. Pokud je pole pro MJ prázdné, vyberte měrnou jednotku.

  POZOR!

  Pokud je MJ přidělena, nesmíte ji měnit!!

  WinFAs nedovolí, když zadáte MJ odlišnou od MJ zadané ve vzoru!!

  Pokud jste již přepsali již vyplněnou MJ oproti vzoru, můžete svůj přepis vrátit zpět klávesou "Esc".

 6. Vyjímečně: Pokud zakládaná holdingová položka bude typu "doplňková" zadejte tento status na záložce "Další údaje" v poli "Specifikace". 

 2 Vygenerování holdingové položky

 • stiskněte šipku u tlačítka
 • vyberte možnost
 • otevře se okno "Generování holdingových položek" - popis tohoto okna - viz. Příloha č. 1 tohoto návodu
 • na základě přihlášení konkrétního uživatele (správce holdingových položek) se implicitně doplní do pole "Odpovědná osoba dle vzoru" - díky tomu uvidíte pouze položky, které spravujete (popis vzorů položek - viz. Příloha č. 2 tohoto návodu)
 • pomocí výběru možnosti "Nové položky" ve filtraci "Typ položky"
   si můžete vyfiltrovat pouze ty položky, které zakládáte zcela nově.V okně zůstanou pouze údaje podbarvené zeleně (tj. Nové položky)
 • zatrhněte ve sloupci "Výběr" všechny položky, které chcete založit.
 • tlačítko
 • nově založené položky se uloží do *8775 Číselníku holdingových položek.

3 Úprava holdingové položky

 • úpravu položky proveďte v aplikaci *8718 položky ZVS - tlačítko "Uprav"
 • upravit můžete
  • Název
  • MJ (pokud není přikázána)
  • Typ holdingové položky (pouze z jedinečně na doplňkovou).
 • nově upravené položky musíte znovu vygenerovat do *8575 Číselníku holdingových položek dle bodu 2 tohoto návodu.
  • ALE! ve filtraci "Typ položky" zvolíme "Úprava položek"

UPOZORNĚNÍ !

NELZE měnit kód holdingové položky - můžete pouze ukončit její platnost vyplnění datumu vyřazení. Datum vyřazení je jediný údaj, který může správce v *8575 Číselníku holdingových položek změnit.

NELZE mazat položky z *8575 Číselníku holdingových položek. Můžete pouze ukončit jejich platnost vyplněním datumu vyřazení.

 

4 Replikace položek do lokálních firem holdingu

 • nové nebo upravené holdingové položky je nutné vyreplikovat do lokálních firem holdingu.

POSTUP:

 1. Číselník *8718 Položky ZVS.
 2. Stiskněte šipku u tlačítka
 3. Vyberte možnost 
 4. Zobrazí se okno "Spuštění replikace", které je nachystané proreplikaci položek náležících danému správci.

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    12.08.2019    | Článek:    2444    |     www.WinFAS.cz