Článek: 2277 | Naposledy změněno: 07.03.2018

Mazání majetku

V aplikaci *1198 Evidence majetku je možno provést výmaz majetku. Lze vymazat jednu položku majetku nebo více položek majetků hromadně. Tento krok je NEVRATNÝ, a proto výmaz žádným způsobem nezvrátíte - myslete na to, než majetek vymažete.

Postup mazání jednoho majetku

 • V seznamu majetku v levé části okna aplikace si stoupněte na majetek, který chcete vymazat
 • Rozklikněte šipku vedle tlačítka Speciální
 • Zvolte možnost Smaž majetek (NEVRATNÉ!)
 • Vyběhne karta mazaného majetku - zavřete ji


 • Dotaz, zda chcete majetek smazat, potvrďte tlačítkem Ano
 • Majetek byl smazán

Postup hromadného mazání majetků

 • Rozklikněte šipku vedle tlačítka Speciální
 • Zvolte možnost Hromadné mazání majetků (NEVRATNÉ!)
 • Varování o nevratnosti operace potvrďte tlačítkem Ano


 • Ve výběru zaškrtněte majetky, které chcete vymazat a potvrďte tlačítkem OK
 • Vyběhne okno s kartami mazaných majetků - zavřete ho
 • Další varování o nevratnosti operace potvrďte tlačítkem Ano (toto varování oznamuje i celkový počet mazaných majetků)
 • Majetky byly smazány

Mazání zaúčtovaných majetků

Pokud je majetek zahrnut ve spojováku (tzn. zaúčtován), existují dva možné postupy:

 1. Předem si zrušíte spojováky (zaúčtování) v aplikaci *1020 Spojováky nebo v aplikaci *1018 Prohlížení účetních knih
 2. Možnost mazání vás povede přes zrušení zaúčtování u konkrétního majetku

Pokud zvolíte druhou možnost, postup je následovný:

 • V seznamu majetku v levé části okna aplikace si stoupněte na majetek, který chcete vymazat
 • Rozklikněte šipku vedle tlačítka Speciální
 • Zvolte možnost Smaž majetek (NEVRATNÉ!)
 • Vyběhne karta mazaného majetku - zavřete ji
 • Dotaz, zda chcete majetek smazat, potvrďte tlačítkem Ano
 • Tabulku zaúčtovaných pohybů a odpisů zavřete


 • Dotaz, zda chcete zrušit zaúčtování u tohoto majetku potvrďte tlačítkem Ano


 • Tabulku zaúčtování vybraných vět zavřete


 • V tabuka rušení zaúčtování stiskněte tlačítko Ano


 • U majetku bylo zrušeno zaúčtování a následně byl smazán

Majetky, které nelze smazat

 • Oddělené majetky - nutné nejdříve zrušit oddělení
 • Rozdělené majetky - nutné nejdříve zrušit rozdělení

Mohlo by vás zajímat:

 • Zrušení zaúčtování majetku přes kontexty - návod +2261

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    07.03.2018    | Článek:    2277    |     www.WinFAS.cz