Článek: 759 | Naposledy změněno: 10.01.2009

Evidence zvířat

Modul Zvířata zpracovává standardní chovatelskou agendu. Obsahuje rozhraní pro povinná externí hlášení a díky jednotné základně poskytuje všechny potřebné údaje pro ekonomickou část informačního systému WinFAS.

 

Druhy zvířat

 • Umožňuje evidovat libovolné kategorie zvířat, rozdělené dle druhů, pohlaví, věku, účtování.

Stáje

 • Zvířata lze mít na libovolném počtu stájí.
 • Pro potřeby vyhodnocení je možné stáje slučovat do skupin.
 • Stáj může reprezentovat jak hospodářství z pohledu ÚE, tak jednotlivé pastevní areály pro evidenci hnojení a pastvy zvířat.

Pořizování dat

 • Stav zvířat je dynamicky upravován po každém novém pořízení pohybu.
 • Ceny výdejů jsou automaticky vypočítány v průměrných hodnotách.
 • Pořízené změny lze přehledně zobrazit a zpětně opravovat.
 • Možnost hromadného pořízení (výběry čísel z více kategorií, automatické přeřazování zvířat) a importů (Plemsoft, Pigmatic, Farmsoft a jiných externích systémů).

Krmné dny, přírůstky a výroba mléka

 • Každý měsíc je ukončen uzávěrkou, při které jsou na základě pořízených změn automaticky spočítány a uloženy krmné dny, vzrůstové a hmotnostní přírůstky.

Ústřední evidence

 • Umožňuje vést a přímo z programu odesílat změny do Ústřední evidence za skot, prasata, ovce a kozy.
 • Změny pro ÚE jsou automaticky generovány z pořízených pohybů. Ve formátu požadovaném ÚE je lze rovnou odeslat nebo uložit do souboru.
 • Součástí vedení ÚE jsou stájové registry, které jsou schváleny Českomoravskou společností chovatelů, a.s..

Využití služeb portálu farmáře

 • Kontrola vytvořeného hlášení do ÚE před odesláním.
 • Zpětné zobrazování chybníků.
 • Aktualizace údajů o zvířatech jako jsou data narození, matky, otci, plemena,…
 • Kontrola použití ušních známek.

Dotace

 • Evidence zvířat deklarovaných v dotačních titulech Welfare.
 • Možnost importu čísel deklarovaných zvířat z portálu farmáře.
 • Upozornění uživatele při pořízení změn deklarovaných zvířat.
 • Automatické generování podkladů z pořízených pohybů zvířat.
 • Plnění formulářů pro nahrazování a vyřazování zvířat.

Další možnosti

 • Vážení zvířat s možností automatického dopočítání přírůstků.
 • Evidence turnusů a jejich zpětné vyhodnocení.
 • Výpočet produkce statkových hnojiv a zatížení pozemku dusíkem.
 • Vedení pastevního deníku.
 • Hlášení IBR.

Sestavy

 • Systém obsahuje řadu uživatelsky definovatelných sestav, pomocí kterých lze vytvořit libovolné přehledy zvířat dle stájí, druhů, změn, …
 • Obratové soupisky
 • Přehledy čísel zvířat na daných stájích (i zpětně k libovolnému datu)
 • Pastevní deníky s přepočty na VDJ
 • Rozbory výroby mléka včetně tržnosti
 • Prodejní protokoly

Vazba na další moduly systému WinFAS

 • Automatické zařazení zvířat základního stáda do majetku k odepisování.
 • Předání pořízených změn do účetnictví.
 • Vazba na pastevní areály.
 • Možnost rozšíření o modul zootechnické evidence.

 

Ukázky aplikací

,.
Prohlížení pohybů
Prohlížení pohybů
Čísla zvířat
Čísla zvířat
Uzávěrky
Uzávěrky
Vážení
Vážení
Ústřední evidence
Ústřední evidence
Ústřední evidece prasat
Ústřední evidece prasat

Ukázky sestav

Sestava - Obratovka

Sestava - Obratovka
Sestava - Aktuální stav
Sestava - Aktuální stav Sestava - Výroba mléka
Sestava - Výroba mléka


Sestava - Přehled krav

Sestava - Přehled krav

Sestava - Prodejní protokol

Sestava - Prodejní protokol
Sestava - PřírustkySestava - PřírustkySestava - Registr skot

Sestava - Registr skot


Sestava - Pastevní deník

Sestava - Pastevní deník

Ukázky grafů

Počet narozených telat
Počet narozených telat
Porovnání přírůstků telat
Porovnání přírůstků telat


Počet inseminačních dávek na narozené tele
Počet inseminačních dávek na narozené tele
Autor:    Ing. Nečas Václav    | Posl.změna:    10.01.2009    | Článek:    759    |     www.WinFAS.cz