Článek: 756 | Naposledy změněno: 10.01.2009

Účetnictví

 • Zaúčtování dokladů
  • Ihned při jejich pořízení.
  • Dodatečně po jednotlivých dokladech.
  • Dodatečně dávkou podle předkontací z jiných modulů.
  • Dodatečně dávkou podle uživatelských parametrů dávky (doklady stejného druhu).
 • Účtování na neomezený počet druhů kalkulačních klíčů.
 • Hierarchický systém zakázek (subzakázky). 
 • Evidence nepeněžních (naturálních) ukazatelů, přehled realizace.
 • Rozpouštění režií.
 • Nedokončená výroba.
 • Hromadné přeúčtování.
 • Účetní zápisy lze vytvářet i z jiných modulů (Mzdy, Řízení zásob, Majetek, Zvířata a další).
 • Varianty vnitropodnikového zúčtování a rozpouštění režií lze nastavit pomocí číselníků.
 • Účetní výkazy podporují členění i dle kalkulačních klíčů a zakázek.
 • Plán lze vytvářet ve struktuře účetních dat až do detailní úrovně odpovídající účetním datům.
 • Podklady pro roční uzávěrku
  • Opravné položky pohledávek.
  • Roční kurzové rozdíly.
  • Invalidní daň.
  • Ohlašovací povinnost.
  • Sestava rozdílu účetních a daňových odpisů.
  • účetní výkazy.
  • CF výkazy z pentálního účetnictví.

Vnitropodnikové zúčtování

 • Vnitropodnikové zúčtování autodopravy, mechanizace, dílen, opravářů, stavebníků.
 • Varianty vnitropodnikového zúčtování a rozpouštění režií lze nastavit pomocí číselníků.
 • Vnitropodnikové účetnictví maximálně využívá účtovou třídu 8 a 9, kde je možné programem vytvářet specifické analytiky účtů pro sledování vnitropodnikových nákladů a výnosů. Analytikou může být číslo střediska, které automaticky vytváří program.

Nedokončená výroba

 • Libovolné skupiny výkonů pro výpočet nedokončené výroby.
 • Výpočet lze provádět i u nezemědělských výkonů např. stavební zakázky.
 • Výběr účtů, které mají být pokryty nedokončenou výrobou.
 • Automatické ukončení výpočtu nedokončené výroby je v okamžiku, kdy produkce překročí náklady.
 • Ukončení výpočtu v jiných případech provádí uživatel zadáním datumu ukončení.
 • Výpočet lze provádět v libovolných časových intervalech (měsíčně, čtvrtletně).
 • Automatický přenos kalkulačních položek s neukončenou nedokončenou výrobou do následujícího účetního období s možností změny čísel výkonů a účtů nedokončené výroby.
 • Kontrolní sestavy o výpočtu nedokončené výroby.

Vnitropodnikové rozpouštění režií

 • Automatické rozpouštění libovolných výkonů (činností) – např. režií, posklizňové úpravy obilí, úroky.
 • Rozpouštění režií je řízeno číselníky, které mohou být jednoduchým uživatelským způsobem zpřesňovány.
 • Libovolné určení rozvrhové základny dle vlastních požadavků (přímé náklady, ha, krmné dny apod.).
 • Z definice základny lze vyloučit účty nekalkulované. Totéž platí i pro definici účtů u výkonů režií.
 • Pro přesnější rozpouštění režií lze u jednotlivých základen jednoduchým způsobem měnit přepočítávací koeficient konkrétní základny.
 • Ke kontrole rozpouštění slouží podrobný Protokol o výpočtu.
 • Rozpouštění režií se provádí přepočtem vždy od počátku účetního období. Program umožňuje i rozpouštění jen za určité období bez vlivu předešlých měsíců.
 • Rozpouštění výkonů hnojení přeúčtováním.

Závazky z transformací a restitucí

 • Položkové sledování vypořádání restitučních i transformačních částí.
 • Možnost určit pro každé účetní období částku vypořádání.
 • Historie vypořádání.
 • Přehledné sestavy.

Manažerské účetnictví

 • Libovolné definice controlingových objektů (nákladová střediska, profit centra, výkony, projekty, …).
 • Definice plánů. Plán lze vytvářet ve struktuře účetních dat až do úrovně odpovídající účetním datům.
 • Vyhodnocení skutečnosti vůči plánu i minulému období.
 • Pomocí uživatelsky definovatelných IQ sestav je možné vytvářet vlastní sestavy a náhledy do uložených dat včetně možnosti jejich exportu do Excelu.
 • V IQ sestavách je možnost tisku nákladových tříd (5 a 8) včetně účtu 613AU charakteru nákladů (např. spotřeba vlastních krmiv a hnojiv) a pak výnosových tříd (6 a 9) vedle sebe.
 • Technologie OLAP (manažerské kostky – obdoba kontingenčních tabulek v Excelu).
 • Data Mining umožňuje spojovat výstupy z různých IQ sestav (např. stav zásob + přehled financí + saldo) nebo vytvářet vlastní pevné sestavy (např. objednávky, vlastní formulář faktury, …).
 • Kalkulace – možnost definovat libovolný počet kalkulačních vzorců. Lze definovat libovolné ukazatele pro kalkulace – krmné dny, litry, tržby, … .
 • Originální metodika průběžné evidence Cash Flow (Pentální účetnictví) s možností denních přehledů.
 • Uživatelsky definovatelné manažerské výkazy.

Podpora holdingových operací

 • Účtová osnova dovoluje přečíslování účtů pro potřeby holdingu. Jednotlivé dcery si mohou tedy vést podrobnější analytiky, ale hlavní knihu atd. zobrazovat podle holdingu.
 • Snadný způsob přečíslování účtů účtové osnovy, středisek, výkonů i dalších identifikátorů (při přechodu na nový rok i v průběhu účetního období).
 • Datový sklad sehrává a agreguje účetní data IS WinFAS různých firem (tedy jak různá účetní období, tak různá IČ).
 • Podklady pro konsolidaci – v účetních sestavách lze vybrat / vyloučit firmy z holdingu.

·         Účtová osnova dovoluje přečíslování účtů pro potřeby holdingu. Jednotlivé dcery si mohou tedy vést podrobnější analytiky, ale hlavní knihu atd. zobrazovat podle holdingu.

·         Snadný způsob přečíslování účtů účtové osnovy, středisek, výkonů i dalších identifikátorů (při přechodu na nový rok i v průběhu účetního období).

·         Datový sklad sehrává a agreguje účetní data IS WinFAS různých firem (tedy jak různá účetní období, tak různá IČ).

·         Podklady pro konsolidaci – v účetních sestavách lze vybrat / vyloučit firmy z holdingu.

Autor:    Urban Marek    | Posl.změna:    10.01.2009    | Článek:    756    |     www.WinFAS.cz