Článek: 749 | Naposledy změněno: 10.01.2009
Propagační materiál

Finanční modul

Zápis dokladů

 • Přijaté a vydané faktury.
 • Dobropisy a vrubopisy.

Práce s cizí měnou

 • Denní i pevné kurzy.
 • Možnost aktualizace kurzovního lístku z internetu.
 • Automatické zpracování kurzových rozdílů.

Úhrady

 • Jednoznačná identifikace úhrady (např. částečné úhrady, splátkový kalendář, leasing).
 • Úhrady pokladnou, bankou, zápočtem, zálohou, ...
 • Při použití zálohy je kontrolováno správné použití daňových dokladů z plateb.
 • Zálohu lze použít k úhradě více faktur až do vyčerpání její výše.
 • Vzájemně je možné započítat pohledávky a závazky více subjektů (vícenásobné zápočty).
 • Systém umožňuje autorizaci při úhradě dokladů.
 • Plná podpora internetového bankovnictví.
 • Vytváření příkazů s optimalizací výběru plateb.
 • Zpracování výpisů je plně automatizováno.
 • Použití skonta, zpracování avíza, hromadné zpracování složenek, souhrnný příkaz k úhradě pro Českou spořitelnu (pro převod mezd), penzijní fondy, pojišťovny.
 • Splátkový kalendář.

Ostatní

 • Saldokonto je odděleno od zaúčtování dokladů (finanční modul pracuje i s nezaúčtovanými doklady).
 • Podpora zpracování hospodářského roku.
 • Zpracování opravných položek u neuhrazených pohledávek.
 • Předkontace dokladů – saldorozpis:
  • Rozpis částky dokladu (faktury) na kalkulační klíče nebo zakázky ještě před zaúčtováním dokladu.
  • Rozpis je zohledněn při následném účtování (tj. osoba, která provádí zúčtování, nemusí znát příslušné zakázky a kalkulační klíče).
  • Tím je umožněno členit sestavu saldokonta na zakázky, kalkulační klíče aniž je doklad zaúčtován.

Evidence DPH

 • Podpora elektronického odesílání souhrnného hlášení i přiznání DPH.
 • Sestavení přiznání DPH lze provést z nezaúčtovaných dokladů.
 • Systém uzamykání období po odeslání přiznání DPH.
 • Umožněno zpracování dodatečného přiznání DPH přes Portál veřejné správy.
 • Sestavy DPH pro kontrolní orgány.
 • Při změně sazby DPH podpora souběhu více sazeb pro jednotlivé hladiny DPH.
 • Automatický odečet daňových dokladů z plateb u finálních faktur.
 • Možnost optimalizace daňové povinnosti DPH.
 • Registrace u správce DPH v zemích EU.

Ukázky aplikací

   
 Prohlížení dokladů
 Saldokonto
   
 Podání na Českou dańovou správu
 Saldokonto - uživatelské úpravy sestavy
   
 Autorizace úhrady dokladů
Výběr dokladů pro návrh vzájemného zápočtu

Ukázky sestav

 
 Optimalizace výběru plateb u příkazu
Autor:    Urban Marek    | Posl.změna:    10.01.2009    | Článek:    749    |     www.WinFAS.cz