Článek: 2482 | Naposledy změněno: 15.02.2019

Vážení uživatelé systému WinFAS,

jednou z našich priorit je neustálá snaha zlepšovat úroveň i dostupnost služeb technické podpory v rozsahu smluvních podmínek sjednaných k provozu WinFAS. Současně ale musím opakovaně připomenout  a zdůraznit, že právní ani legislativní servis NENÍ součástí technické podpory, zaměstnanci společnosti nemají oprávnění ani kvalifikaci tyto konzultace k legislativním dotazům poskytovat.  Z uvedených důvodu prosíme, abyste těmito dotazy zbytečně pracovníky technické podpory nezahlcovali a neblokovali jejich dostupnost pro řešení „standardních“ dotazů spojených s ovládáním a nastavením pracovních postupů ve WinFASu. S metodickými či legislativními dotazy se prosím obracejte na svoje daňové poradce, metodiky, případně lektory na školení, které pro Vás organizujeme. Věříme, že omezení těchto dotazů, které jsou  nad smluvní rámec, přinese snadnější dostupnost technické podpory a zvýší její úroveň.

Více informací o fungování technické podpory v příspěvku +1044

Děkujeme za pochopení

Ing. Josef Niesner
Jednatel společnosti

Autor:    Suk Ondřej    | Posl.změna:    15.02.2019    | Článek:    2482    |     www.WinFAS.cz