Článek: 2327 | Naposledy změněno: 05.06.2018

Vážení klienti,

abychom mohli i nadále zajišťovat provoz systému WinFAS včetně servisních zásahů, ať již vzdáleným přístupem, nebo na Vašich ostrých datech, byla v souladu s ustanovením GDPR uzavřena pro tyto účely tzv. Zpracovatelská smlouva, která nás opravňuje ke zpracování osobních údajů, se kterými můžeme při poskytování technické podpory přijít do styku. Nutnou podmínkou pro zpracování dat (servisního zásahu) je udělení souhlasu oprávněnou osobou, který musí být adresný a dohledatelný. Z tohoto důvodu budeme od Vás vyžadovat:

  • Souhlas musí být písemný, postačí e-mail
  • V předmětu e-mailu musí být uvedeno Vaše licenční číslo WinFASu, stručný název dotazu
  • V těle e-mailu musí být uveden kód firmy (př. seznam firem), určených k servisnímu zásahu
  • V těle e-mailu musí být co nejpřesněji popsán předmět reklamace či požadavku

Bohužel, tuto administrativní změnu budeme muset důsledně vyžadovat z důvodu archivace a doložitelnosti udělených souhlasů k oprávněnému zpracování dat. V případě, že Váš požadavek výše uvedené náležitosti nebude obsahovat, bude vrácen k doplnění.

Udělení souhlasů ke zpracování dat nebude vyžadován v případě uzavření smlouvy o implementaci nebo při realizaci dle projektu / zakázky. Oba tyto dokumenty budou nově obsahovat souhlas se zpracováním po dobu realizace předmětu smlouvy či zakázky.

Věřím, že si časem na zvýšenou byrokracii zvykneme a nebude mít podstatný vliv na poskytování technické podpory a odbavování Vašich reklamací či požadavků na provoz systému WinFAS.

Podrobnější informace naleznete v návodu +2315.

 

Váš tým WinFAS

Autor:    Suk Ondřej    | Posl.změna:    05.06.2018    | Článek:    2327    |     www.WinFAS.cz