Článek: 2280 | Naposledy změněno: 07.03.2018

Aplikace *1197 Mobilní inventury majetku

Aplikace slouží pro provádění inventury majetku za pomoci čtečky čárových kódů. Inventarizace majetku pomocí čteček čárového kódu je vhodná pro společnosti a organizace, které vlastní větší množství hmotného majetku.

Základní práce v aplikaci

Po otevření alikace se načte okno na kartě Základní, kde žlutě zbarvená pole je nutné vyplnit.


Na kartě Filtry pro načtení můžete filtrovat majetek, který načtete do čtečky. Můžete filtrovat podle druhu majetku, Skupiny, Podmnožiny i Odpovědnostního místa.


Na kartě Parametry exporutu si nastavíte, kam a v jakém formátu se uloží zpracovaná inventura.


Postup pro vytvoření nové inventury

 

1. Založení nové inventury

Novou inventuru vytvoříte stisknutím tlačítka
Vyberte šablonu a dvojkliknutím ji otevřete. Na kartě základní zadejte Datum vytvoření, na kartě fitrů si nastavte požadované filtry a na kartě parametry exporu zvolte umístění, kam se později uloží provedená inventura. Dále stiskněte tlačítko Načti. V načteném okně můžete vidět vyfiltrované majetky. Vyberete načtené majetky a potvrdíte tlačítkem OK.

2. Export dat majetku pro čtečku

Dalším krokem je export dat přímo do čtečky nebo do složky v počítači a z ní později do čtečky. Po načtení majetků podle postupu výše stisknete tlačítko Export a zadáte místo, kam soubor uložíte. Po exportu uložíte inventuru tlačítkem OK.

3. Provedení inventury v 'terénu'

Teď přichází na řadu práce v 'terénu', kdy čtečkou čárových kódu snímáte čárové kódy na majetcích. Až dokončíte snímání všech čárových kódů majetku, nahrajete soubor ze čtečky do počítače nebo přímo do aplikace Mobilní inventury.

4. Provedení inventury v aplikaci

V aplikaci *1197 Mobilní inventury si označíte uloženou inventuru a stisknete tlačítko
Pro nahrání souboru do aplikace stiskněte tlačítko Import (čtečky) a nahrajte soubor z uloženého místa. Provedení inventury potvrďte tlačítkem OK.

Při inventarizaci mohlo dojít k rozdílům:

  1. Majetek se nalezl na jiném odpovědnostím místě
  2. Majetek se při inventarizaci nenalezl
  3. Majetek chyběl v původním seznamu
  4. U majetku nesouhlasí kusy
  5. Majetek byl nalezen v jiné inventuře

5. Zpracování rozdílů

Zpracované změny se mohou předat přímo do evidence majetku přes tlačítko

  • Jedna inventura - zadejte, kterou inventuru chcete zpracovat.


  • Více inventur zaráz - zadejte datumy (od - do) do zažlucených políček pro Datum provedení.


Načtení rozdílů

Pro načtení rozdílů zaškrtněte nabízené možnosti  a stiskněte tlačítko


Zpracování rozdílů

V seznamu se vám načetli položky se zadanými tyby rozdílů. Ve sloupečku Stav můžete zjistit nalezený rozdíl. V aplikaci *1197 Mobilní inventury máte možnost vyřadit majetek, který nebyl nalezen přes tlačítko
nebo pořídit nově zjištěný majetek, jehož čárový kód nebyl nalezen v aplikaci *1198 Evidence majetku, přes tlačítko

Mimo tlačítko pořízení a vyřazení je možno pořídit změny přes kontexty v případě, že chcete změny provést přímo v aplikaci *1197 Mobilní inventury. Úpravy u jednotlivých majetků provedete přes kliknutí na Majetek pravým tlačítkem myši a půjdete přes Kontexty -> Majetek -> Pohyby.

Z načtených rodílů můžete složit sestavu a vytisknout si ji přes tlačítko

V případě, že chcete načtené rozdíly filtrovat, stiskněte tlačítko

Ze seznamu je možné řádky načtených rozdílů vymazat tlačítkem

Mohlo by vás zajímat:

  • Inventarizace majetku pomocí čteček čárového kódu - návod +1456

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    DiS. Zemenová Zuzana    | Posl.změna:    07.03.2018    | Článek:    2280    |     www.WinFAS.cz