Článek: 2265 | Naposledy změněno: 22.11.2018

Slučování majetků

Článek se zabývá slučováním více majetků pod jedno inventární číslo.

Pokud ještě nemáte vytvořené pohyby pro vyřazení a pořízení sloučením, vytvořte si tyto dva nové pohyby v Číselníku druhů pohybů *1103 a ve Tvorbě účtů *8014, nastavte tento pohyb jako neúčetní. V případě, že tyto pohyby již máte, můžete přeskočit rovnou ke kroku 3.

1. Postup pořízení pohybů v číselníku druhů pohybů *1103:

 

Vyřazení sloučením

 • Tlačítko: Přidej
 • Druh pohybu: 38
 • Název druhu: Vyřazení sloučením
 • Typ pohybu: Vyřazení


Pořízení sloučením

 • Tlačítko: Přidej
 • Druh pohybu: 98
 • Název druhu: Pořízení sloučením
 • Typ pohybu: Počáteční stav


2. Postup nastavení neúčetních pohybů ve Tvorbě účtů *8014:

 • Oblast: majetek
 • Postavte se levé části na účetní skupinu např. 022200 Pracovní stroje a zařízení
 • V pravé části okna stiskněte tlačítko MAJ.dogeneruj
 • Otevře se okno chybějících hodnot, kde zaklikněte "Nastav neúčtovat" u všech řádků s hodnotou: 38, 38-U, 98 a 98-U
 • Tento pohyb se tímto postupem nastavil jako NEÚČETNÍ POHYB = nebude zaúčtováno v účetní knize


3. Před vyřazením upravte daňový odpis u slučovaných majetků

 • Pokud u slučovaných majetků uplatňujete odpis po vyřazení, je nutné ho zrušit!
 • Postup:
  • V seznamu si stoupnete na slučovaný majetek
  • Stiskněte tlačítko Změna parametrů odpisů
  • Vyplňte Datum (např. den před sloučením majetku)
  • Na záložce Odpisy 2 zrušte odpis po vyřazení (zaškrtávací políčko)
  • Nic jiného se nemění
  • Pro potvrzení změny stiskněte tlačítko OK
  • Postup opakujte pro každý majetek určený ke sloučení

4. Proveďte vyřazení v Evidenci majetku *1198:

 • V seznamu postupně vyřaďte majetky, ze kterých sloučením vznikne nový majetek.
  • Tlačítko: Vyřazení
  • Pohyb: 38 Vyřazení sloučením (NEÚČETNÍ POHYB)

5. Proveďte pořízení v Evidenci majetku *1198:

 • Slučovaný majetek můžete pořídit dvěmi různými pohyby a to pohybem 01 Počáteční stav nebo výše zmíněným pohyb 38 Pořízení sloučením.

A. Pořízení sloučením(98)

Pokud využíváte tento pohyb, nelze zadat odlišné datum pohybu od datumu zařazení tzn. že datum zařazení bude odpovídat datumu pohybu. Postup zařazení:

 • Na záložkce Základní:
  • Tlačítko: Zařazení
  • Šablona: např. Nákup DM
  • Pohyb: 98 Pořízení sloučením
  • Datum pohybu: Datum sloučení
  • Datum zařazení: Datum sloučení (přepíše se samo)
 • Poznámka: Do poznámky doporučujeme zapsat, že majetek vznikl sloučením konkrétních položek
 • Na záložce Odpisy 1:
  • Zkontrolujte Počátek odpisu a Odpisovou cenu
  • Nastavte Oprávky, Procento odepisování (pokud odepisujete procentem), Rok odpisu
 • Na záložce Odpisy 2:
  • Zkontrolujte Počátek odpisu a Odpisovou cenu
  • Nastavte Oprávky, Rok odpisu

POZOR!

V roce, ve kterém jste majetek zařadili do evidence, nebudete moct provést TZ. Program je nastaven tak, aby nedovolil vytvářet TZ v roce zařazení majetku. Pokud plánujete v aktuálním roce vytvářet TZ, pak majetek zařaďte jako PS!

B. Počáteční stav (01)

Zařazení počátečním stavem dovoluje zadávat odlišné datum pohybu od datumu zařazení tzn. že TZ lze provést, pokud je majetek zařazen k dřívějšímu účetnímu období.

 • Na záložkce Základní:
  • Tlačítko: Zařazení
  • Šablona: Pořízení majetku počátečním stavem (nebo např. DM)
  • Pohyb: 01 Počáteční stav
  • Datum pohybu: Datum sloučení majetků
  • Datum zařazení: Datum zařazení původních slučovaných majetků
 • Poznámka: Do poznámky doporučujeme zapsat, že majetek vznikl sloučením konkrétních položek
 • Na záložce Odpisy 1:
  • Zkontrolujte Počátek odpisu a Odpisovou cenu
  • Nastavte Oprávky, Procento odepisování (pokud odepisujete procentem), Rok odpisu
 • Na záložce Odpisy 2:
  • Zkontrolujte Počátek odpisu a Odpisovou cenu
  • Nastavte Oprávky, Rok odpisu

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    DiS. Zemenová Zuzana    | Posl.změna:    22.11.2018    | Článek:    2265    |     www.WinFAS.cz