Článek: 2265 | Naposledy změněno: 07.03.2018

Slučování majetků

Článek se zabývá slučováním více majetků pod jedno inventární číslo.

Postup:

Vytvořte dva nové pohyby v Číselníku druhu pohybů *1103 a to 38 - Vyřazení sloučením . V tvorbě účtů *8014, nastavte tento pohyb jako neúčetní.

1. Postup pořízení pohybů v číselníku druhů pohybů *1103:

 • Tlačítko: Přidej
 • Druh pohybu: 38
 • Název druhu: Vyřazení sloučením
 • Typ pohybu: Vyřazení


2. Postup nastavení neúčetních pohybů v tvorbě účtů *8014:

 • Oblast: majetek
 • Postavte se levé části na účetní skupinu např. 022200 Pracovní stroje a zařízení
 • V pravé části okna stiskněte tlačítko MAJ.dogeneruj
 • Otevře se okno chybějících hodnot, kde zaklikněte "Nastav neúčtovat" u všech řádků s hodnotou 38 a 38-U
 • Tento pohyb se tímto postupem nastavil jako NEÚČETNÍ POHYB = nebude zaúčtováno v účetní knize


3. Před vyřazením je nutno upravit daňový odpis u slučovaných majetků

 • Pokud u slučovaných majetků uplatňujete odpis po vyřazení, je nutné ho zrušit
 • Postup:
  • V seznamu si stoupnete na slučovaný majetek
  • Stiskněte tlačítko Změna parametrů odpisů
  • Vyplňte Datum (např. den před sloučením majetku)
  • Na záložce Odpisy 2 zrušte odpis po vyřazení (zaškrtávací políčko)
  • Nic jiného se nemění
  • Pro potvrzení změny stiskněte tlačítko OK
  • Postup opakujte pro každý Majetek určený ke sloučení

4. Proveďte vyřazení v Evidenci majetku *1198:

 • V seznamu postupně vyřaďte majetky, ze kterých sloučením vznikne nový majetek:
  • Tlačítko: Vyřazení
  • Pohyb: 38 Vyřazení sloučením (NEÚČETNÍ POHYB)

5. Proveďte pořízení v Evidenci majetku *1198:

 • Po vyřazení zařaďte majetek, který vznikl sloučením vyřazených majetků podle postupu výše:
  • Tlačítko: Zařazení
  • Šablona: Pořízení majetku počátečním stavem (nebo např. DM)
  • Pohyb: 01 Počáteční stav (NEÚČTUJE SE)
  • Datum pohybu: Datum sloučení majetků
  • Datum zařazení: Původní datum zařazení slučovaných majetků
   • předpokládá se, že původní majetky byly zařazeny ke stejnému dni
  • Na záložce Odpisy 1:
   • zkontrolujte Počátek odpisu a Odpisovou cenu
   • nastavte Oprávky, Procento odepisování (pokud odepisujete procentem), Rok odpisu
  • Na záložce Odpisy 2:
   • zkontrolujte Počátek odpisu a Odpisovou cenu
   • nastavte Oprávky, Rok odpisu

 6. Technické zhodnocení

 • TZ nelze provést, pokud je datum zařazení majetku stejné jako datum pohybu, protože program nedovolí vytvořit TZ v roce zařazení majetku (Problém vznikne v případě, že při zařazení vyberete jiný pohyb než 01 Počátení stav)
 • TZ lze provést, pokud je Majetek zařazen k datu přecházejícího účetního období (Pohyb 01 Počáteční stav jako jediný z pohybů dovolí zadávat odlišné datum zařazení od datumu pohybu)

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    DiS. Zemenová Zuzana    | Posl.změna:    07.03.2018    | Článek:    2265    |     www.WinFAS.cz