Článek: 2252 | Naposledy změněno: 10.01.2018

Plnění záhlaví a zápatí výkazů z firemních údajů

Tento článek popisuje možnosti plnění dodatečných informací do výkazu rozvahy a výkazu zisků a ztrát.

 

Autor:    Ing. Šantrůček Miroslav    | Posl.změna:    10.01.2018    | Článek:    2252    |     www.WinFAS.cz