Článek: 2238 | Naposledy změněno: 01.12.2017

Pomohli jsme se statistickým šetřením

Po vzoru loňských let jsme i letos ve spolupráci s ÚZEI provedli sběr a zpracování údajů pro nákladové šetření zemědělských podniků.

Získaná data z nákladového šetření jsou využívaná pro statistiku, která slouží jako zdroj informací o ekonomické situaci zemědělských podniků a zároveň těmto podnikům umožňuje porovnat svůj výsledek.

V posledních letech data získáváme od téměř 40 podniků, které používají náš informační systém WinFAS.


Autor:    Ing. Smrčková Andrea    | Posl.změna:    01.12.2017    | Článek:    2238    |     www.WinFAS.cz