Článek: 2219 | Naposledy změněno: 06.09.2017

Import dat PHM z Protank Dynamics do modulu Řízení zásob

 

Nastavení vazby strojů:

Číselník strojů *5801

 • Na záložce "Technické" je třeba mít nastaveny klíče (pokud je stroj natažen z evidence majetku je vyplněn automaticky) a na záložce "Ostatní" v bloku "Tankování" čipy, pro možnost párování mezi systémy.


Nastavení vazby pohonných hmot:

Značení ZVS *8709

 • Nastavte označení s kódem: PROT.

Číselník položek *8718

 • K položce PHM (importované pohonné hmoty) nastavte u značení PROT název dle značení PD (Nafta).


Nastavení vazby skladů

Číselník čerpacích stanic *5814

 • Do číselníku přidejte čerpací stanice dle PD a provažte je se sklady.
  • Čerpací stanice (kód) = označení v PD
  • Sklad = sklad PHM


Nastavení importu dat

Importy *9933

 • Do číselníku je třeba přidat nový typ importu:
  • Typ importu: RZ: Protank
  • Maska: . (tečka)
  • Kód šablony: "šablona spotřeby"


Šablona pořízení spotřeby PHM (standardně 60 - Spotřeba)

 • Číselná řada v použitá v šabloně nesmí být nastaveno variabilní doplňování hodnoty dle skladu.

Postup stažení transakcí tankování

 1. Spusťte aplikaci Kniha jízd GPS *4089.
 2. Klepněte na tlačítko "PHM" (nahoře na liště) a vyberte funkci "Stáhnout transakce tankování".
 3. Čekejte na stažení dat.
 4. Hotovo.

Postup importu dat do modulu Řízení zásob

 1. Spusťte aplikaci Kniha jízd GPS *4089.
 2. Klepněte na tlačítko "PHM" (nahoře na liště) a vyberte funkci "Import do ŘZ" (ke stejné funkci se dostanete spuštěním aplikace Importy *9933).
 3. Ve spuštěném okně vyberte řádek s požadovaným typem importu (RZ: Protank), klepněte na tlačítko "Import" a vyčkejte na dokončení importu.
 4. Hotovo, aplikaci můžete zavřít.

 

Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    06.09.2017    | Článek:    2219    |     www.WinFAS.cz