Článek: 2218 | Naposledy změněno: 22.11.2018

Souvisejicí příspěvky|EDI komunikace|

Kódy EAN dle dodavatele/odběratele

 • Díky rozmanitosti čárových kódů je možné, že některé řetězce budou vyžadovat vlastní EAN kódy na jednotlivé položky.
 • Tento návod nabízí postup, jak na jednu položku zadat více těchto kódů a odlišit je podle dodavatele/odběratele.

Nastavení EAN kódů pro položky

 • Nejprve je třeba vytvořit druhy čárového kódu a přiřadit je k položkám.
 • Jedna položka (v našem případě 3302 - EDIkom) bude nít celkem tři různé EAN kódy dle obchodních řetězců. Například:
  • Ahold
  • Makro
  • Globus

Nastavení druhů čárového kódu - *8087

 • Nové druhy čárového kódu zakládáme v aplikaci *8087_Číselník druhů čár. kódu.
 • Pomocí tlačítka Kopíruj založíme nový druh čárového kódu a stiskneme OK (viz. obr.).
 • Opravíme druh, název a jako typ vybereme EAN13.
 • To uděláme pro všechny dodavatele/odběratele, které potřebujeme.

 • Výsledek může být například takový:

Přiřazení čárového kódu k položkám - *8740

 • Druhým krokem je nutné přiřadit čárové kódy ke konkrétním poožkám.
 • Spustíme aplikaci *8740_Hodnoty čárového kódu a vlevo vybereme položku a stiskneme tlačítko Přidej.

 • Vyplníme následující okénko (kde jako druh čárového kódu vybereme ten, který jsme tvořili pro konkrétní řetězce) a uložíme tlačítkem OK.

 • K té samé položce přes tlačítko Přidej a stejným postupem doplníme kódy i pro zbylé dva řetězce.
 • Položka 3302EDIkom tedy na sobě bude mít nastavené celkem tři EANy podle odběratele/dodavatele.

Přiřazení EAN kódu k dodavateli/odběrateli

 • Celé nastavení ukončíme tím, že námi vytvořené druhy kódů (AHO, MAK, GLO) přiřadíme ke konkrétním dodavatelům.
 • Spustíme aplikaci *3000_Klienti
 • Vybereme například klienta MAKRO a stiskneme postupně tlačítko Uprav => tlačítko Adresy => tlačítko Parametry.
 • Přepneme se do záložky Parametry 2 a doplníme druh čárového kódu MAK.

 • Třikrát za sebou stiskneme tlačítko OK, aby se všechny změny uložily.
 • Stejným postupem přiřadíme druhy čárového kódu i k ostatním řetězcům.

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    22.11.2018    | Článek:    2218    |     www.WinFAS.cz