Článek: 2213 | Naposledy změněno: 22.11.2018

 

související příspěvky|Hromadný import hodnot značení|

Značení na položkách

  • Zejména ve styku s obchodními řetězci a se zahraničními partnery jsme nuceni používat kromě hlavního čísla a názvu položky také jejich dodavatelská čísla a cizojazičné názvy, pod kterými je naše zboží u nich zalistováno. Následně pak lze na DL či fakturách tyto názvy tisknout.
  • Ve WinFASu každá položka může mít nastaveno různé množství značení.
  • Přiřazení značení provádíme pomocí aplikace *8737_Hodnoty značení.

Definice značení

  • Pro nadefinování nového značení stiskneme ve spuštěné aplikaci *8737 tlačítko Značení ZVS.
  • Takto se dostaneme do číselníku *8709_Značení ZVS.
  • Zde pak nadefinujeme pomocí tlačítek Přidej nebo Kopíruj námi požadované značení. Jako příklad je uvedeno číslo a název položky pro Makro.

  • Po stisknutí tlačítka Konec se vrátíme do aplikace *8737.

Přiřazení hodnot k položkám

  • Nyní vybereme v kuku Druh názvu značení, které chceme editovat.
  • K vybraným položkám pak přiřadíme nový název či číslo.


  • smazat značení lze jednotlivě po položkách, ale i hromadně.

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    22.11.2018    | Článek:    2213    |     www.WinFAS.cz