Článek: 2212 | Naposledy změněno: 22.11.2018

Souvisejicí příspěvky| CenotvorbaCenové hladinyZměna prodejní ceny|

Aplikace *8735_Ceník

 • Aplikace *8735_Ceník slouží zejména k zobrazení cen u položek buď
  • Z číselníku položek ZVS.
  • Ze základních prodejních cen (dále ZPC).
 • Kromě toho lze v číselníku nastavit až tři stavy a kromě hlavního názvu také dvě jiná značení.
 • Tři stavy (více návod +2132) nám umožní na jednom řádku  vidět například:
  • Fyzický stav na skladě.
  • Disponibilní stav => fyzický stav-objednávky.
  • Disponibilní stav - minimální stavy.
 • Díky dvěma značením lze kromě hlavního názvu ( více návod +2213) vidět například:
  • Dodavatelské číslo.
  • Umístění na skladě.

Výběr zdroje cen

 • Výběr, odkud se má prodejní cena načítat, provedeme pomocí přepínače, jak ukazuje obr.. 

Výběr a zobrazení stavů

 • Jak již bylo zmíněnno výše, lze využít k zobrazení až tři stavy.
 • V záložce Parametry 1 Stav (první, základní fyzický stav)

 • V záložce Parametry 2 Stav2 a Stav3 další dva stavy.

Výběr značení

 • Pokud vyplníme políčko Název v záložce Parametry 1, pak se tento název přesune do sloupce Název.
 • Pro zobrazení hlavního názvu musíme zaškrtnout políčko Hlavní název.

 • Po vyplnění názvu v záložce Parametry 2 se tento dostane do Názvu 2.

Příklad použití

 • Řekněme, že chceme vidět kromě prodejní ceny a stavu na skladě, také
  • Prodejní cenu ze ZPC.
  • Fyzický stav na skladě. 
  • STAV 2 = disponibilní stav = fyzický stav - stav objednávek.
  • STAV 3 = disponibilní stav snížený o minimální množství, kde záporná hodnota říká, že jsme se dostali pod limit minimálního stavu a je třeba danou položku objednat.
  • Dodavatelské číslo položky.
  • Hlavní název položky.
 • Potom zobrazení může vypadat například takto:

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    22.11.2018    | Článek:    2212    |     www.WinFAS.cz