Článek: 2191 | Naposledy změněno: 11.08.2017

Odsouhlasení dat GPS

Odsouhlasení slouží k základní kontrole správnosti stažených dat z GPS s možností jejich úprav a oprav. Proces sestává ze dvou základních kroků: odsouhlasení mechanizace a odsouhlasení řidičů. Odsouhlasení dat si každý uživatel provádí dle potřeby (denně, týdně,...).

Funkce pro odsouhlasení se spouští klepnutím na tlačítko "Odsouhlasit" v aplikaci Kniha jízd *4089.

Odsouhlasení mechanizace

Zobrazení dat v okně:

 • Data v okně je možné zobrazovat ve dvou základních režimech:
  • Práce: zobrazuje data setříděná dle pracovnícho zařazení strojů.
  • Lidi: zobrazuje data setříděná dle řidičů. V tomto režimu umožňuje upravovat data DPB a klíčů.

Popis okna v režimu "Práce":


 • "První sloupec"
  • v režimu "Práce": obsahuje základní údaje setříděné: použítí stroje, pracovní zařazení, půdní blok, stroj, řidič, klíč a nástroj.
  • v režimu "Řidič": obsahuje základní údaje setříděné: řidič, stroj, nástroj, pracovní zařazení, půdní blok a klíč.
 • Hodiny: čas strávený prací.
 • PHM (L): spotřeba paliva.
 • KM: ujetá vzdálenost.
 • Ha LPIS: skutečná výměra pozemku dle DPB.
 • Obděláno: sečtené a odsouhlasené obdělané hektary za posledních 30 dní. Šipka nastavy do Rozpoč., rozdíl skutečné výměry a již obdělané.
 • Ha (BP): vypočtené jízdou prací obdělané hektary bez překryvů.
 • Ha (km): ujetá vzdálenost (KM) x šířka záběru.
 • Ha (skut.): WinFASem předvypočítaná hodnota obdělaných hektarů. Hodnotu je možné upravit.
 • Mn.: vypočtený počet fůr.
 • Rozpoč.: ruční korekce (v případě práce více strojů na jednom poli, poměrem (dle obdělané plochy nebo času rozpočíta zadanou hodnotu mezi všechny stroje provádějící v jeden den stejný druh práce).
 • P: přejezd, umožňuje měnit typ práce na přejezd.
 • C: v případě obdělání celého pole označte, funkce upraví hodnotu Ha(skut.).

V okně je třeba kontrolovat:

 • Obdělané hektary (Ha(skut.)): data jsou předvyplněna pomocí algorytnů v programu.
 • Práce x přejezd: změnu práce na přejezd provedete klepnutím zaškrtnutím pole ve sloupci P.
 • Nástroj: možnost doplnit, případně měnit.

 

Odsouhlasení práce řidičů

Popis okna:

Okno je rozděleno do dvou částí: seznam řidičů, práce se strojem vybraného řidiče a  práce mimo stroj.


 • Seznam řidičů
  • Osobní číslo a Jméno: základní identifikační údaje řidiče.
  • Den příchodu: datum odsouhlasované práce.
  • Čas příchodu a Čas odchodu: editovatelné hodnoty.
  • Hodiny: hodnota vypočtená dle příchodu a odchodu.
  • Prémie: editovatelná hodnota, pro rozkopírování k pracem je třeba klepnout na šipku vedle.
 • Práce se strojem
  • Řidič: sloupec rozděluje data do skupin:
   • Stroj, klíč a SPZ
   • Pracovní zařazení
   • Výrobní operace a nástroj
  • Hodiny, PHM, KM: stejný význam jako u odsouhlasení mechanizace
  • Pozemek: kód a název DPB.
  • Výkon: předvypňuje se dle osevního plánu na DPB, případně dle typu práce.
  • Ha (LPIS): celková výměra dle DPB.
  • Ha (BP): vypočtené hektary bez překryvu.
  • Ha (km): vypočtené ha dle ujeté vzdálenosti, vynásobené šíčkou záběru.
  • Ha (skut.): hodnota předvyplněna z odsouhlasení mechanizace.
  • Mn.: množství, např. počet fůr.
  • %: prémie.
  • P: přejezd.
  • Služba a IČO+Adresa: hodnoty označující službu.
 • Práce mimo stroj
  • Jedná se o práce řídičů, které není možné získat z GPS jednotek, např.: opravy,...
  • Pořizují se klepnutím na tlačítko "+ Mimo stroj".
  • VO a Název VO: výrobní operace, výběr z číselníku lze spustit klepnutím na klávesu F7.
  • Výkon: klíč.
  • Hodiny: čas strávený prací na VO.
  • %: prémie za danou práci.
 • Tlačítko "Rozděl práci"
  • Vybrané práce umožní rozdělit do časových úseků, ke kterým je nutné provést změnu výkonu nebo VO.

 

 

Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    11.08.2017    | Článek:    2191    |     www.WinFAS.cz