Článek: 2185 | Naposledy změněno: 09.08.2017

Prohlížení dat mechanizace

K prohlížení a opravám dat mechanizace se využívá aplikace Kniha jízd GPS *4089.


 1. Filtry: Slouží k usnadnění vyhledávání dat zadáním jejich specifik.
 2. Seznam jízd: Tabulka zobrazuje seznam jízd vyhovujících kritériím filtrů. (pozn.: Jízda je časem ohraničený úkon od zapnutí po vypnutí stroje.)
 3. Detail jízdy / trasa: Tabulka zobrazuje rozdělení jízdy na intervali úkonů. Na záložce "Trasa" je zobrazena trasa vybranné jízdy (při označení několika jízd v seznamu se zobrazí všechny).
 4. Tlačítka funkcí v liště:
  • Nastavení: Tlačítko umožňuje spouštět okno pro základní nastavení agendy. 
  • Webdispečink: Obsahuje funkce pro komunikaci (import a export dat) s Webdispečinkem.
  • PHM: Obsahuje funkce pro komunikaci s "nástrojem pro sledování PHM" (Protank Dynamic, Evotech).
  • Mzdy: Spouští funkci pro export dat do "Targetu".
 5. Tlačítka funkcí
  • Sestavy: Umožňuje spouštět z aplikace sestavy IQ Jízdy, Výkaz práce a Přehled práce agregovaný.
  • Kontroly: Spouští funkci pro kontrolu stažených fůr.
  • Stáhnout KJ: Funkce automaticky provede následující kroky:
   • Nastaví práva na LPIS.
   • Stáhne informace o strojích a nástrojích (webdispečink-WinFAS).
   • Nastaví stroje a nástroje na webdispečinku.
   • Stáhne jízdy.
  • Odsouhlasit: Spouští funkci pro odsouhlasení dat mechanizace.
 6. Tlačítka pořízení
  • Hromadná úprava: Funkce sloužící především k hromadnému doplnění řidičů a nástrojů.
  • Přidej: Funkce pro ruční pořízení nových jízd.
  • Kopíruj: Kopíruje větu vybranou v seznamu jízd pro pořízení nové.
  • Uprav: Umožňuje upravovat pořízená data.
  • Zobraz: Zobrazí data jízdy vybrané v seznamu.
  • Smaž: Spouští funkci pro mazání jízd.

 

 

Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    09.08.2017    | Článek:    2185    |     www.WinFAS.cz