Článek: 2182 | Naposledy změněno: 31.05.2018

Pořízení dat evidence

Pořízení výběru čísel zvířat

 • Funkce slouží k vytváření „skupin“ zvířat plánovaných k nákupu. Při zadání lze vytvářet nové skupiny a podskupiny (a).
 • Postup pořízení výběru:
  • Klepněte na tlačítko „Výběr“.
  • Vyberte Šablonu (dvojklikem).
  • Vyplňte hlavičku:
   • Skupina: Zadejte číslo existující skupiny nebo vytvořte novou.
   • Podskupina: Vyberte podskupinu. Při vytváření nové skupiny se automaticky zakládá podskupina „a“. Zadáním neexistující se nabídne její založení.
   • Odběratel: Nepovinný údaj, lze ho pro celou podskupinu měnit přepisem a uložením (případně pomocí funkce Uprav podskupinu). V okně se zobrazuje jako číslo hospodářství a název stáje).
   • Dodavatel: Určuje, od koho budou zvířata nakoupena. Na okně jsou zobrazeny číslo hospodářství a název stáje.
   • Dealer: Pole po záznam dealera.
   • Stáj: Místo kam je plánován jejich nákup (nezávazné, při nákupu je možné změnit).
   • Datum výběru: Datum výběru zvířat (povinná hodnota).
   • Druh: Kategorie vybíraných zvířat, slouží jako předpis pro pořízení jednotlivých čísel zvířat. Je možné měnit v průběhu pořízení čísel.
   • Plemeno: Předpis jako Druh.
   • Země: Předpis jako Druh.
   • Pohyb: Hodnota, pod kterou má být změna uložena, doporučujeme nastavit druh pohybu jako přikázanou (neměnnou hodnotu).
   • Kodex: Předpis jako Druh.
   • Pohlaví: Předpis jako Druh.
  • Vyplňte údaje zvířete (číslo zvířete, datum narození,…)
  • Pro přidání dalších zvířat klepněte na tlačítko „Přidej“.
   • Pozn.: Pro hromadné generování dat narození můžete využít funkci „Gen. Data nar.“.
  • Po pořízení všech vybraných zvířat klepněte na tlačítko „OK“, změna se uloží.
   • Doporučení: v okně nastavte šablony, které určí systém pořízení dat jednotlivých skupin zvířat.


Nákup zvířat

 • Funkce slouží k pořízení evidenčního zápisu o nákupu zvířat. Pořízením by se měl potvrzovat přísun zvířat na stáj a z něho následně generovat hlášení o přísunu zvířat do ÚE.
 • Před vlastním nákupem zvířat doporučujeme provést zrušení výběrů nenakoupených zvířat (viz níže bod Zrušení výběru).
 • Postup pořízení nákupu zvířat:
  • Klepněte na tlačítko „Nákup“.
  • Vyplňte hlavičku.
   • Stáj: Místo kam byla zvířata přisunuta.
   • Datum: datum přísunu zvířat.
   • Pohyb: Hodnota, pod kterou má být změna uložena, doporučujeme nastavit druh pohybu jako přikázanou (neměnnou hodnotu).
   • Dopravce, Číslo dopravce, SPZ a SPZ přívěsu: Pole pro výběr dopravce zvířat a SPZ vozidla s případným přívěsem.
   • Dodavatel (Filtr): Slouží k výběru skupiny dodavatelů, od níž byla nakoupena zvířata. Výběr dodavatelů je třeba provádět stisknutím ikony za textovým polem ( ), zaškrtnutím požadovaných dodavatelů a následným potvrzením výběru. : Pro výběr ze všech zvířat není třeba filtry zadávat.
  • Klepněte na tlačítko „Čísla zvířat
  • V tabulce vyberte zvířata (zaškrtávátky nebo pomocí tlačítek) a výběr potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
  • Pro uložení nákupu klepněte na tlačítko „OK“.


Prodej zvířat

 • Funkce slouží pro pořízení evidenčního zápisu podeje zvířat.
 • Postup pořízení prodeje:
  • Klepněte na tlačítko „Prodej“.
  • Zadejte údaje o prodeji:
   • Skupina, Podskupina a Odběratel: Vyberte skupinu, podskupinu a případně doplňte nebo upravte Odběratele.
   • Datum: Datum prodeje zvířat.
   • Pohyb: Vyberte pohyb se správnou změnou do ÚE.
   • Dopravce, Číslo dopravce a SPZ
   • Veterinární osvědčení
  • Zkontrolujte správnost seznamu čísel zvířat.
  • Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.


Rušení vybraných čísel zvířat

 • Pro případy, kdy se mění čísla nebo počty nakoupených zvířat existuje funkce pro ručení výběrů. Funkce umožní vybrat a následně vymazat vybraná zvířata, aby se nenabízela k záznamům v dalších evidencím (např. nákup, vážení, léčení).
 • Postup rušení:
  • V okně Shromažďovací střediska vyberte skupinu a podskupinu zvířat, ze které mají být některá zvířata odstraněna.
  • Klepněte na šípku vedle tlačítka „Výběr“ a klepněte na pole „Zruš výběr čísel zvířat“.
  • Pro omezení počtu nabízených zvířat k rušení můžete vyplnit dodavatele (klepnutím na ikonu za polem Dodavatel a výběrem stájí).
  • Klepněte na tlačítko „Čísla zvířat“.
  • Pomocí zaškrtávátek ve sloupci „Vyber“ označte čísla zvířat k rušení.
  • Výběr potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
  • Vymazání čísel z evidence potvrďte „OK“.


Změna skupin / podskupin

 • Tlačítko „Změna skupiny“ slouží ke spuštění funkce umožňující individuálně nebo hromadně měnit skupiny a podskupiny zvířat.
 • Postup provádění hromadných změn:
  • V okně Shromažďovací střediska vyberte skupinu zvířat, kterou chcete upravovat.
  • Klepněte na tlačítko “Změna skupiny“.
  • Nastavte filtry přesně definující „skupinu“ zvířat, u níž chcete měnit skupinu a podskupinu.
  • V části Hromadné změny vyberte Skupinu a Podskupinu, kam mají být zvířata přesunuta a klepněte na „šipku – Hromadně změnit“.
  • Pro uložení změn klepněte na tlačítko „OK“.


 • Postup provádění individuálních změn:
  • Po spuštění funkce (první dva body předchozího postupu) měňte skupiny, případně podskupiny jednotlivých zvířat v tabulce.

Vážení

 • Funkce Vážení umožňuje pořizovat nebo importovat záznamy o vážení zvířat, případně generovat fiktivní váhy na základě nastavených parametrů.
 • Postup pořízení vážení
  • V okně Shromažďovací střediska vyberte skupinu a podskupinu zvířat, se kterou chcete pracovat.
  • Klepněte na tlačítko „Vážení“.
  • Zadejte datum vážení zvířat.
  • Vyberte poli Vlastnost typ váhy, který chcete pořizovat (skutečnou nebo fiktivní).
  • Klepněte na tlačítko „Načti zvířata“.
  • Potvrďte načtení všech klepnutím na tlačítko „OK“, případně si upravte výběr pomocí zaškrtávátek.


 • Dále postupujte dle druhu pořizovaných dat
  • Ruční pořízení
   • Do pole sloupce Hmotnost zadejte váhy zvířat.
   • Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.
  • Import dat
   • Klepněte na tlačítko „Import“.
   • Vyberte importní soubor a načtěte jej.
   • Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.
  • Generování fiktivních hmotností (Rozpočítej)
   • Klepněte na tlačítko „Rozpočítej“.
   • Zadejte Hmotnost celkem a případně rozmezí, v němž se mají hmotnosti pohybovat.
   • Potvrďte tlačítkem „OK“.
   • Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.


Léčení

 • Funkce pro pořízení záznamů o léčení příp. vakcinaci zvířat.
 • Postup pořízení záznamu:
  • Klepněte na tlačítko „Léčení“.
  • Vyplňte hlavičku:
   • Nemoc: zadejte nemoc, případně vyberte vakcinaci.
   • Datum začátku: začátek nemoci.
   • Další ošetření, Datum konce.
   • Ochranná lhůta (Maso, Mléko): pokud jsou vyplněny v číselníku léků, doplní se před uložením automaticky.
  • Vyplňte údaje ošetření:
   • Datum: datum ošetření (vakcinace).
   • Kód a Název zákroku.
   • Kód a Název léčiva.
   • Případně doplňte další nepovinné údaje.
  • Klepněte na tlačítko „Výběr čísel“.
  • Pomocí zaškrtávátek, případně tlačítek „Označ“ vyberte zvířata a potvrďte klepnutím na „OK“.
  • Data uložte klepnutím na tlačítko „OK“.

Přesun

 • Funkce umožňuje pořídit přesuny zvířat mezi vlastními „stájemi“.
 • Postup pořízení přesunu:
  • Klepněte na tlačítko „Přesun“.
  • V okně „Hromadné pořízení pohybů“ klepněte na tlačítko „Výběry“.
  • Zadej nastavení pořizovaného pohybu:
   • Pohyb: Změna na základě, které bude generováno hlášení do ÚE.
   • Datum: datum přesunu zvířat.
   • Stáj: vlastní stáj kam budou zvířata převezena.
  • Nastavte filtry pro výběr čísel zvířat:
   • Skupina, Podskupina: filtr na omezení nápočtu čísel zvířat k přesunu.
  • Potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
  • V okně „Vyber čísla do pořízení“ zaškrtejte nebo označte pomocí tlačítek zvířata a potvrďte výběr klepnutím na tlačítko „OK“.
  • Data se napočtou do pořízení v okně „Hromadné pořízení pohybů“, po napočtení data uložte klepnutím na tlačítko „OK“.


ÚE

 • Funkce umožňující generovat hlášení do ÚE z pořízených změn. Změny jsou pořizovány na určené pohyby zvířat (např. 30-Nákup, …) u niž jsou nastaveny kódy, kterými mají být hlášeny do ÚE.
 • Postup odeslání hlášení do ÚE:
  • Klepněte na tlačítko „ÚE“.
  • V okně „Nový výkaz pro ÚE“ klepněte na tlačítko „Načti pohyby“.
  • Vyberte věty (pomocí zaškrtávátek a tlačítek „Označ“), které mají být odeslány do ÚE a následně klepněte na tlačítko „OK“.
  • Vyberte způsob odeslání hlášení a klepněte na příslušnou funkci:
   • E-mail: Odešle hlášení do ÚE v emailové zprávě.
   • Soubor: Nabídne uložení souboru (odesílaného emailem), pro možnost odeslání z jiného počítače.
   • Odeslat (PF): Funkce umožňuje odeslat ÚE pomocí datových služeb Portálu farmáře.
   • Ověřit (PF): Funkce umožňující ověřit formální správnost hlášení pomocí datové služby Portálu farmáře.
  • Hlášení odešlete.
  • Uložte výkaz klepnutím na tlačítko „OK“.


 • Funkce načítá do hlášení všechny neuložené věty, pokud tedy nechcete odesílat některá vygenerovaná hlášení, věty načtěte a uložte je do výkazů.

Úprav

 • Funkce umožňující upravovat a přidávat skupiny a podskupiny. Standardně jsou skupiny a podskupiny zakládány při pořizovaní záznamů.
 • Úprava podskupin:
  • Úprava umožňuje dodatečně doplňovat a upravovat údaje podkupin. Konkrétně se jedná o: Veterinární osvědčení, Odběratel a Dopravce.


Smaž

 • Funkce umožňuje mazat podskupiny a skupiny.
 • Mazaní je možné pouze v případě, že na podskupinách nejsou žádná zvířata.
Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    31.05.2018    | Článek:    2182    |     www.WinFAS.cz