Článek: 2180 | Naposledy změněno: 31.05.2018

Nastavení evidence shromažďovacích středisek

 • Základní část evidence je navázána na tvorbu pohybů evidence zvířat, z toho důvodu je třeba většinu nastavení provádět v jejich číselnících.
 • Správné nastavení číselníků je základem pro efektivní práci s evidencí.

 

Druhy zvířat (*3301)

 • Číselník umožňuje pořídit libovolný počet chovaných druhů zvířat a nastavit jejich základní statusy pro chování v systému.
 • Postup přidání druhů zvířat:
  • Spusťte číselník Druhy zvířat *3301.
  • Klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • V okně nastavte:
   • Druh zvířat: Označení druhu zvířat pomocí názvu a kódu
   • Účetní skupina: Pro typ evidence nepotřebný údaj, ale povinný, nastavte účetní skupinu „0 – Neúčtuje“.
   • Druh: Zařazení kategorie do druhu zvířat (např. 1 - SKOT). Status je důležitý především pro ÚE a sestavy.
   • Pohlaví: Status umožňuje provádět kontroly při pořízení dat.
   • ÚE zvířat: Status určující předávání dat do aplikací ÚE.
  • Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.


 Pohyby zvířat

 • Evidence vyžaduje nejméně tři druhy pohybů pro záznam výběru, nákupu a prodeje zvířat, tyto pohyby jsou nedílně spojeny se statusy typů pohybů ostatní, příjem a výdej.
 • Postup přidání nových pohybů:
  • Spusťte číselník Druhy pohybů zvířat *3303.
  • Klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • V okně nastavte:
   • Kód a Název: Označení druhu pohybu a jeho rychlého kódu.
   • Typ pohybu: Základní status pohybu určující chování při jeho pořizování (např. Ostatní = výběr čísel, Příjem = nákup, Výdej = prodej).
   • MJ množství: Pro typ evidence nepotřebný, ale povinný údaj, nastavte „kg“.
  • Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.


 • Pro možnost pořízení pohybu na jednotlivých druzích (kategoriích) a možnost jejich hlášení do ÚE je třeba nastavit povolení pohybů.
 • Postup:
  • Spusťte číselník Povolené druhy pohybů *3306.
  • Vyberte druh zvířat, kterému chcete pohyb zpřístupnit.
  • Klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • V okně nastavte:
   • Druh pohybu: Určuje povolenou kombinaci druhu zvířat a pohybu.
   • Příjem/výdej: Určuje charakter dat pro konečné součtování (Příjem = kladné hodnoty, Výdej = záporné hodnoty, Informace = nemá vliv)
   • Změna ÚE: Určuje kód změnového hlášení pro ÚE.
   • Změna ÚE mínusová: Předává se do agendy ÚE při stornování daného pohybu.
  • Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.

 

Vlastní stáje zvířat (a shromažďovací střediska)

 • Stáje, na kterých bude uživatel mít ustájena vlastní zvířata, musí být označeny jako vlastní a k nim mít přiřazeny druhy zvířat, které na nich mohou být ustájeny.
 • Postup přidání nové stáje:
  • Spusťte číselník Stáje zvířat *3322.
  • Klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • V okně vyplňte:
   • Číslo stáje x Název stáje: Označení stáje zvířat v systému.
   • Vlastní (podniková) stáj: Status určující vlastnické právo ke zvířatům na stáji (zaškrtněte).
   • Číslo ÚE: Osmimístné číslo hospodářství (12345678) a dvoumístné číslo stáje uvnitř hospodářství (00). Zapisujete vždy ve formátu: 1234567800.
  • Pro uložení klepněte na tlačítko „OK“.


 • Postup přiřazení druhů zvířat ke stájím:
  • Spusťte číselník Kombinace stáj x druh zvířat *3302.
  • Vyberte stáj zvířat, které chcete zpřístupnit druhy zvířat.
  • Klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • V okně vyplňte:
   • Druh zvířat: Určuje povolenou kombinaci stáje a druhu zvířat.
  • Pro uložení kombinace klepněte na tlačítko „OK“.


Dodavatele a odběratele

 • Přidání dodavatelů a odběratelů je rozděleno do dvou kroků, v prvním se vytváří nový klient a ve druhém jeho stáje (hospodářství).
 • Postup přidání klientů (potřeba pro zahraniční)
  • Spusťte číselník Klienti *3000.
  • Klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • Vyplňte potřebné údaje (minimálně povinné – žlutě podbarvené).
  • Uložte klepnutím na tlačítko „OK“.
 • Postup přidání nového klienta importem dat z ARES:
  • Spusťte číselník Klienti *3000.
  • Klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • V okně „Základní identifikace firmy“ zadejte IČ do příslušného pole a stiskněte ikonu „zeměkoule“ pro spuštění vyhledávání.
  • V zobrazeném okně zadejte, zda požadujete stáhnutí dat o statutárech a bankovních účtech a potvrďte tlačítkem „OK“.
  • V následném okně „Rozdíly ARES vůči databázi“ zkontrolujte změny, pro zamítnutí importu některých dat zrušte zaškrtnutí výběrů a následně potvrďte „OK“.
  • Potvrďte okno „Získání dat z ARES“ klepnutím na „OK“.
  • Upravte, případně doplňte povinné údaje (žlutě podbarvená pole) a potvrďte uložení klienta klepnutím na tlačítko „OK“.

Pozn.: Více informací k číselníku Klientů naleznete z rozcestníku +2034.

 • Postup na přidání nových stájí klienta
  • Spusťte aplikaci Stáje zvířat *3322.
  • Klepněte na tlačítko „Přidej
  • Zadejte údaje:
   • Číslo stáje x Název stáje: Označení stáje zvířat v systému. Jako název doporučujeme vytvořit kombinací interního označení klienta a dané stáje (např. JOKA-Olešná).
   • Číslo ÚE: Osmimístné číslo hospodářství (12345678) a dvoumístné číslo stáje uvnitř hospodářství (00). Zapisujete vždy ve formátu: 1234567800. Pro zahraniční stáje je třeba zadat sedm nul a kód země (např. 0000000792).
   • Klient: Subjekt vlastnící daný objekt. (Vytvářený v předchozím kroku.)
   • Poznámka: Do pole zapište kontakt. Hodnota pro KVS.
  • Pro uložení potvrďte „OK“.
  • Okno „Dotaz“ pro možnost založení „kombinací“ potvrďte tlačítkem „Ano“.
  • Následně vyberte druhy zvířat, které by mělo být možno ze stáje nakupovat / na stáj prodávat. Pro označení všech klepněte na tlačítko „Vše“.
  • Potvrďte tlačítkem „OK“.


Dopravci

 • Dopravce je třeba pořídit do aplikace Klientů (viz Postup přidání nového klienta v bodě 1.4. Dodavatele a odběratele) a následně provázat s položkou Číselníku dopravců *3325.
 • Postup provázání dopravce s klientem a přiřazení SPZ aut a vleků.
  • Spusťte Číselník dopravců *3325.
  • Klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • Zadejte údaje:
   • Kód dopravce: vlastní číselné označení dopravce.
   • Název dopravce: vlastní označení dopravce (hodnota je používána v aplikacích).
   • Číslo dopravce: číselné značení dopravce.
   • Klient:
  • Pro přidání SPZ kamionů a jejich přívěsů klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • Zadejte SPZ případně i SPZ přívěsu.
  • Do poznámky za SPZ, můžete zadat např. telefonní číslo na řidiče.


 

Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    31.05.2018    | Článek:    2180    |     www.WinFAS.cz