Článek: 2177 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Stará firma | Nová firma a mezifirma | Prvotní převod zásob režim A | Opakovaný převod zásob režim C a D | Blokové schéma

Opakovaný převod zásob do nového roku - režim C a D

Režim C

Tip:

 • Týká se pouze firem, které již zpracovávaly předešlý rok ve WinFASu
 • Přepněte se do firmy Pomocná
 • Spusťte aplikaci *9807
 • Zvolte režim C
 • Vlevo zadejte firmu „starého roku“. Vpravo je firma Pomocná mezifirma
 • Stiskněte tl. Inicializuj
  • Program provede kopie stará – nová s inicializací
 • Varování potvrďte ANO
 • Kód firmy : POMOCNÁ (pokud používáte jiný název firmy pro mezifirmu, napište její kód – uveden nahoře v hranatých závorkách)


 • Dotaz:“Zinicializovat firmu pro nové období“, potvrďte ANO
 • Vyberte co chcete opakovaně převést


 • Pokud jsme udělali aktualizaci datového skladu, potom se nás program zeptá: 


 • Stiskneme tlačítko ANO
 • Převod musí skončit OK


Kontrola stavu zásob

 • Kontrolu stavu zásob provádějte pomocí šablony Z00_Stav skladů v  IQ_stav skladu a obratů
 • Tuto kontrolu proveďte ve firmě „Starého roku“ i v Pomocné mezifirmě.
 • Konečné stavy musí být shodné.  Pokud NE, je třeba převod v režimu C opakovat.
 • Kontrolu provádějte k 31.12. starého roku. Celkové částky sestavy na sebe musí mezi firmami sedět.

 Upozornění

 V Pomocné mezifirmě na šaboně Z00_Stav skladů datum v Ke dni nevyplňujte, jinak bude sestava prázná. 

 

 

Režim D

 • Přepněte se do firmy Nového roku
 • Spusťte aplikaci *9807
 • Vlevo vyberte Pomocnou mezifirmu. Vpravo je firma Nového roku


Opakovaný přenos položek a počátečních stavů

Doporučení:

 • Převody RZO, RZD a RZS doporučujeme dělat každý zvlášť, ne najednou.
 • Opakovaný převod D začneme převodem RZO


 • Stiskneme tlačítko Proveď
 • Převod musí skončit OK


 • Nyní proveďte kontrolu stavu zásob ve firmě Nového roku a Pomocné mezifirmě
 • Musí být shodné

Opakovaný převod disponibilních stavů

 • V případě, že vytváříte objednávky, rezervace, poptávky, vedete si minimální stavy apod. je třeba provést opakovaný převod disponibilních stavů


Doporučení:

 • Tento převod nemusíte již dělat, pokud víte, že jste již žádné objednávky ve starém roce nedělali,
 • Obvykle stačí tento převod udělat při porvním opakovaném převodu
 • Stiskneme tlačítko Proveď
 • Převod musí skončit OK


Opakovaný převod datového skladu

 • Tento převod budou dělat ti, kteří potřebují mít v nové firmě i data ze starého roku


 • Stiskneme tlačítko Proveď. Objeví se tato hláška:


 • Nyní se můžeme rozhodnout, od kterého datumu chceme data přenášet

Doporuční:

 • Při prvním opakovaném převodu doporučujeme zvolit datum 01-01
 • Při dalším opakovaném převodu, kdy například děláte pouze změny v prosinci, pak stačí zvolit 12-01
 • Zvolené datum potvrdíme stiskem tlačítka OK
 • Nyní se objeví tato hláška:


Doporučení:

 • Doporučujeme zvolit datum 1.1. následujícího roku (v našem případě 2017-01-01), aby se převedly případné změny v prosinci starého roku
 • Po stisknutí tlačítka OK se následně objeví tato hláška:


Doporučení:

 • pokud máte velkou databázi, potom doporučujeme rozdělit převod datového skladu na více částí
 • Převod musí skončit OK


 •  Po převodu zásob proveďte kontrolu KS starého roku na PS nového roku dle návodu +1565

Zpět na rozcestník "Převod firmy do nového roku"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2177    |     www.WinFAS.cz