Článek: 2176 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Stará firma | Nová firma a mezifirma | Prvotní převod zásob režim A | Opakovaný převod zásob režim C a D | Blokové schéma

Prvotní převod zásob do nového roku - režim A

 • Musíte stát ve firmě „Nového roku
 • Spusťte aplikaci *9807_Převod do nového roku a vyberte režim A
 • Vlevo zadejte firmu „Starého roku“. Vpravo je firma Nového roku
Kontrola
 • IČO ve firemní větě musí být shodné, jinak je červeně podbarveno a dále nelze pokračovat.
 • Datumy podbarveny žlutě (je nutné provést inicializaci – viz. další krok).
 • Stiskněte tlačítko Inicializuj
 • Na dotaz „Zinicializovat firmu pro nové období“ odpovězte ANO
  • Zmizí žluté podbarvení datumu
  • Musí zmizet datumy ze sloupečku „Poslední přenos“
  • Inicializace se provádí pouze 1x a to před prvním převodem jakékoliv agendy (možná ji po vás program nebude vyžadovat, protože již byla provedena)
Upozornění
 • Pouze pokud před vámi ještě nikdo neprovedl převod v Režimu A, to znamená
 • - nebyla provedena inicializace,
 • - nikdo nepořizoval ve firmě žádný doklad

--> potom ve spodní části okna zaškrtněte níže  uvedené body a stikněte tlačítko Proveď.

 • UK - Účetní knihy (Výmaz zaplacených dokladů minulého roku).
 • FA - Obchodník (Výmaz faktur starého roku *210).
 • CR - Číselné řady (Posunutí číselných řad na nový rok *9001).
 • EET - Elektronická evidence tržeb
 • NCIS - Výmaz identifikátorů pro nové obodbí.Vyskočí okno inicializace číselníků pro nové obodbí - zatrhnout vše a pokračovat OK.
 • OBD - Období (Posunutí číselníku období na nový rok *8000).
 • ZUR - Zrušení žurnálů změn.
 • Nyní zaškrtněte pouze RZ Řízení zásob a potom tlačítko Proveď
  • Pokud jsme udělali aktualizaci datového skladu, potom se nás program zeptá: 


 • --> Stiskneme tlačítko ANO
 • Po provedení převodu se musí ve sloupci „Výsledek“ zobrazit OK

Kontrola stavu zásob

 • Pomocí IQ_stav skladu šablona Z00_Stav skladů proveďte kontrolu PS zásob firmy „Nového roku“  a KS zásob „Starého roku
 • Při kontrole postupujte dle návodu +1565
 • Musí být shodné. Když NE:
  • Zkontrolovat položky s nulovým stavem a penězi ve firmě starého roku (IQ_SS --> Z10=0)
  • Provést opakovaný převod zásob – režim C a D

Zpět na rozcestník "Převod firmy do nového roku"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2176    |     www.WinFAS.cz