Článek: 2174 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Stará firma | Nová firma a mezifirma | Prvotní převod zásob režim A | Opakovaný převod zásob režim C a D | Blokové schéma

Převod do nového roku: Stará firma

Příprava zásob na nový rok

Dokončení dokladů

 • Nedokončený doklad ovlivňuje u položek, které jsou v něm uvedeny skladové ceny
 • Před ukončením starého roku je nezbytné dokončit všechny doklady
 • Kontrolu existence nedokončených dokladů a následné dokončení provedeme v aplikaci *8757


Položky se záporným stavem

 • Na konci roku žádná položka nemůže být v mínusu
 • Položky v mínusu se neoceňují
 • Pokud chybí příjmy, nutno dopořídit
 • Záporný stav položky může souviset i s inventurou (záměny apod.)
 • IQ_Stav skladu, šablona

Inventura

 • IQ_Stav skladu, šablona
 • Rozdíly stavu a zjištěné skutečnosti dořešit pomocí pohybů (záměny, přebytek, manko)
 • Doklady pořizovat zásadně s datem inventury (např. 31. 12.), je vhodné zadávat i čas (například 22:00) kvůli sestavám před a po inventuře
 • Doklady, kterými se řešily inventurní rozdíly, je vhodné vytisknout nakonec pomocí sestavy

Ocenění dokladů

 • Před opravou inventurních rozdílů
 • Po opravě inventurních rozdílů
 • Zkontrolovat, že se vše ocenilo
 • IQ_Stav skladů - šablona
 • Součet „Zapsáno“ musí být = 0

Položky s množstvím=0 a Kč <>0

 • IQ_Stav skladů šablona
 • Nutno dořešit, nepřenáší se do nového roku
 • Nejčastěji vzniká chybným pořízením vratky
 • Se skladovou cenou můžete přímo manipulovat jen pomocí příjmů
 • Pomocí příjmu s nulovým množstvím a celkovou cenou s obráceným znaménkem se peníze vyrovnají na stavovém účtu
 • Účetním dokladem se přeúčtují do nákupu nebo spotřeb

Přečíslování položek

 • V průběhu roku kdykoliv, stačí přepsat číslo a změna se projeví i zpětně
 • Na přelomu roku přepsat v nové firmě a ve staré poznačit nové označení položky pro převod v Číselníku položek *8718 --> tlačítko Uprav --> v záložce Poznámky


Na co je třeba pamatovat

 • Na dokladu se vyvarovat zadání data z nového roku
 • Spustit první aktualizaci datového skladu, pokud s ním letos chcete začít
 • S objednávkami bude možno až do posledního převodu pracovat ve starém i novém roce, ale může pak dojít k dvojímu vykrytí
 • V novém roce nelze dělat ocenění, dokud starý rok není dokončen

Aktualizace datového skladu

 • Cílem aktualizace je připojit současná data k datům v datovém skladu
 • Data aktuálního roku jsou z datového skladu vymazána a nahrazena současnými
 • Aktualizování se spouští v IQ - RZ Přehled za více let (Řízení zásob --> Sestavy --> IQ Sestavy --> IQ RZ Přehled za více let) tlačítkem Aktualizace


 • Datum a čas poslení aktualizace je uveden v pravém dolním rohu parametrů sestavy


Disponibilní konta

 • Při převodu zásob na nový rok jsou zohledněny různé požadavky na převody některých speciálních kont v zásobách. Týká se to kont, které jsou typu Disponibilní stav. Pro správný převod zásob je nutné u každého konta tohoto typu uvést vlastní způsob převodu dle potřeb firmy. Jsou možné čtyři způsoby převodu i s uvedením data od kdy převést.
Tip
 • Pokud neuvedete způsob převodu u Disponibilního konta, objeví se při převodu zásob RZ toto chybové hlášení:
 • Některá konta disponibilních stavů nemají nastaven způsob převodu do nového roku! Opravte v aplikaci Konta (*8705). Způsob převodu „Neurčeno“ nahraďte dle charakteru disp. stavu!

 

Příklady převodu

 • Objednávky – stačí převést jen Nevyřízené
 • Minimální množství na skladě – stačí Zůstatek
 • Nabídky – stačí Nevyřízené nebo Nepřevádět
 • Příjmové objednávky -  pokud požadujete vidět i minulé objednávky pak zvolit Kopírovat. A pokud stačí jen objednávky například za poslední kvartál, pak se ještě uvede Převést ode dne: 1. 10. 2012
Tip
 • Dále uvedené nastavení převodu zásob je nutné provést ve firmě starého roku. Pokud již máte založenou firmu v novém roce, pak je nutné toto provést duplicitně v obou firmách.

 

Postup

 • Spusťte aplikaci *8705_Číselník kont
 • Setřiďte si konta sestupně dle Typu
 • Vyberte konkrétní konto, u kterého chcete změnit způsob převodu
 • Stiskněte tlačítko Uprav


 • Vyberte typ Způsobu převodu


 • Pokud potřebujete omezení datem, vyplňte:
 • Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK

Archivace

 • V hlavním okně WinFASu se vybere záložka Aplikace a možnost Archivace firmy

Pokračujeme založením nové firmy - návod +2175

Zpět na rozcestník "Převod firmy do nového roku"

Autor:    Ing. Smrčková Andrea    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2174    |     www.WinFAS.cz