Článek: 2169 | Naposledy změněno: 18.10.2018

Pojmy a výčet možností tvorby ceny | PC = skladová cena | PC = skladová cena + přirážka skladu | PC = skladová cena + marže | PC = cena položková | PC = cena ceníková | Pevná cena a způsob hledání ceny v programu | Způsoby slevy | Nastavení pro pořizování dokladů

Nastavení prodejních cen pro pořízení dokladů

V aplikaci *8714 Sklady

  • V číselníku skladů *8714 nastavit jako zdroj prodejní ceny ceník ZPC


V šabloně pořízení v aplikaci *8720 Příjem/výdej

  • Je třeba vybrat zdroj prodejní ceny.


  • Poté je třeba vybrat zdroj cenové hladiny.


Cenová hladina dle klienta

  • Cenovou hladinu ke klientovi přiřadíme v aplikaci *3000 Klienti
  • Vybereme pořadovaného klienta → tlačítko Upravtlačítko Adresytlačítko Parametryzáložka parametry 2→přiřadíme vybranou cenovou hladinu

Cenová hladina dle šablony

  •  Cenovou hladinu v aplikaci *8720 Příjem/výdej, na položkové šabloně v záložce Ostatní → vybereme Dle šablony a dále vybereme cenovou hladinu.


Cenová hladina dle firemní věty

  • Cenovou hladinu k firmení větě přiřadíme a v aplikaci *3000 Klienti
  • Po spuštění aplikace vybereme na horní liště Firemní větutlačítko Upravtlačítko Adresytlačítko Parametryzáložka Parametry 2 → přiřadíme vabranou cenovou hladinu  

Zpět na rozcestník "Cenotvorba ve WinFASu"

Autor:    Ing. Major Bohuslav    | Posl.změna:    18.10.2018    | Článek:    2169    |     www.WinFAS.cz